Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Tilgang til ny rimelig egenkapital

De fleste selskaper velger å bli børsnotert for å gjøre det enklere for selskapet å få tilgang til ny kapital gjennom en offentlig emisjon hvor allmenheten kan begynne å kjøpe aksjer i selskapet for første gang.

Den nye egenkapitalen selskapet får inn gjennom den offentlige emisjonen i forkant av børsintroduksjonen kan selskapet bruke til å investere i nye prosjekt, kjøpe opp konkurrenter eller betale ned gjeld.


Gjøre aksjen likvid (omsettelig)

Årsaken til å at det enklere å hente inn store beløp gjennom en offentlig emisjon i forkant av en børsintroduksjon enn i emisjoner i unoterte selskaper, skyldes at de unoterte selskapene ikke har noe marked for investorene som kjøper seg inn gjennom emisjonen å selge aksjene i når de ønsker å gå ut av aksjen igjen. Det har de børsnoterte aksjene. Ved at selskapet får tilgang til et regulert marked for kjøp og salg av aksjene skaper økt handel (likviditet) i aksjen, synliggjør selskapets verdier og gjør det mulig å bruke aksjen som et finansinstrument

Skape exit-muligheter

Exit-mulighetene de børsnoterte aksjene tilbyr i forhold til de unoterte aksjene er en av de viktigste grunnen for at det er enklere for børsnoterte selskaper å hente inn penger gjennom en emisjon enn for unoterte selskaper som heller ikke må følge de strenge rapporteringsreglene som gjelder for de børsnoterte selskapene.

Enkelte ganger kan exit-mulighetene i seg selv være den viktigste grunnen til at et selskap ønsker å bli børsnotert. Ved at selskapet blir børsnotert kan de eksisterende eierne som har bygd opp selskapet velge å selge seg helt eller delvis ut når de selv måtte ønske å kapitalisere sitt livsverk til cash. Noe som er vanskelig for unoterte selskaper å gjøre. 

Kvalitetstempel

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss