Domene og webhotell fra OnNet.no

Vitenskap >> En forlengelse av filosofien

Som jeg var inne på i forrige artikkel om “Filosofi” er filosofi begynnelsen på vitenskapen av følgende årsak:

Når et problem kan stilles så konkret og presist at vi klart ser hvordan det kan besvares, for eksempel ved vitenskapelige metoder, opphører det å være et filosofisk problem.

Så snart en problemstilling er klart formulert og metoder utarbeidet, forlater spørsmålet filosofien og blir en del av vitenskapen. Vitenskap er med andre ord en naturlig forlengelse og konkretisering av filosofien.

Mens filosofien grunnleggende opererer kritisk, dreier vitenskap seg om å dokumentere “bevis”. Filosofiens oppgave blir da å foreta kritiske undersøkelser av de prinsippene som anvendes både i vitenskapen og dagliglivet.

Hva er vitenskap?

Vitenskap bygger på etterprøvbare forskningsresultater som er samlet inn med bruk av vitenskaplige metoder. Begrepene forskning og vitenskap henger dermed sammen. Mens forskning er å identifisere enheter, definere variabler, lete etter sammenhenger og forsøke å forstå om en variabel er årsak til en annen, er vitenskapens mål:

å forklare hvilke strukturer og prosesser som skapte forskningsresultatet og komme frem til etterprøvbar innsikt som kan brukes til å forstå andre fenomen som ikke ble direkte berørt av forskningsresultatene.

Vitenskap er en metode for fremskaffelse av objektiv kunnskap som er fremskaffet ved hjelp av vitenskapelig metode.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.