Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er godt lederskap? Bolman & Deal (1994) sier at de to mest alminnelig aksepterte påstandene om lederskap er:

  1. Gode ledere må være laget av «riktig materiale». Dvs. at de bl.a. har visjoner, er sterke og engasjerte.  
  2. Godt lederskap er situasjonsbestemt. Dvs. at det som fungerer i en sammenheng, ikke nødvendigvis trenger å fungere i en annen.

Skape en motiverende visjon alle samles om

Selv om det er blitt forsket mye på hva som er godt lederskap de siste 20 årene, er ”visjoner” det eneste kjennetegnet på hva som kjennetegner effektive ledere i disse undersøkelsene. Effektive ledere bidrar til å etablere en visjon, sette standarder for prestasjoner, og gi retning til organisasjonens bestrebelser. Ingen andre kjennetegn er felles, men mange opptrer gjentatte ganger.


Engasjement og symbolsk lederskap

Ett som er klart uttrykt i noen og underforstått i de fleste andre, er evnen til å kommunisere en visjon effektivt til andre, ofte gjennom bruk av symboler. Et annet kjennetegn som nevnes i mange av rapportene, er engasjement og lidenskap. Gode ledere er sterkt opptatt av organisasjonens arbeid. De er overbevist om at ingenting er viktigere enn at organisasjonen fungerer godt, og de kommuniserer denne overbevisningen til andre.

Skape tillit og bygge relasjoner

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss