Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Skinners forsterkningteori er en motivasjonsteori som sier at mennesket ikke er aktivt klar over hvilke relasjoner som gjelder mellom innsats og belønning, og at forandringer i atferd er et resultat av at man har fått bedre erfaring med hvilke prestasjoner som fører til en bestemt belønning.

Teorien sier at atferden vår kan påvirkes gjennom ulike typer forsterkningfaktorer.

Positive forsterkninger øker sannsynligheten for at en viss ønsket atferd skal bli gjentatt. Negativ forsterkning, som f.eks. straff, reduserer sannsynligheten for en uønsket atferd.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss