agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 41 av 47 artikler om Innovasjonsledelse

Annonse

Empathic Design

Empathic design er en form for observasjon, som undersøker normale daglige rutiner i brukers egne omgivelser (Leonard & Rayport, 1997). Metoden innebærer observasjon av brukers atferd, for eksempel deres bruk av et dataprogram. Her kommuniserer og samspiller observatørteamet med brukeren i deres kontekst, og de ulike teknikkene undersøker kundens bruk, med det formål å finne gode løsninger for en tjeneste eller et produkt (Leonard & Rayport, 1997).

Metodens styrke er den evne til å identifisere problemene (Edvardsson et al., 2010). Selve prosessen består av fem steg (Leonard & Rayport, 1997):

 1. observasjon
 2. samle inn data
 3. refleksjon og analyse
 4. brainstorming for å finne løsninger
 5. utvikle prototyper av mulige løsninger

Empatisk discovery og lead user metoden er en “Make” metode, da den er en gode metode for å få frem latente behov.

Noen av fordelene med metoden er at brukerne er involvert i situasjonen ved å være i sin naturlige kontekst, den er rimelig i bruk og forbundet med lite risiko for å identifisere potensielle kritiske kunde behov. Dette belyser også metodens fortrinn i forhold til tradisjonelle markedsundersøkelsesmetoder, observasjon og lab testing. Metoden kan være gunstig å anvende når løsningen er forstått, men kundene er så vant med dagens løsning at de ikke etterspør en ny løsning. Bruken aktualiseres ytterligere når det ikke eksisterer et produkt eller en tjeneste i markedet, og metoden kan da benyttes til å avdekke informasjon om behov som ikke kan uttrykkes (Leonard & Rayport, 1997).

Empathic design har fordeler relativt til tradisjonell tjenestedesign, ved at designerne snakker med kundene.

En svakhet ved empathic design, som er mer vanlig innenfor antropologi enn innenfor markedsføring, er at den krever usedvanlig gode samarbeidsevner mellom tverrfaglige teammedlemmer. En annen svakhet kan være at det er en prosess der utviklingsteamet har kontroll på selve utviklingen (Leonard & Rayport, 1997), selv om de har kundefokus.

Metoden kan ikke erstatte tradisjonelle markedsundersøkelsesmetoder, men bidra til en strøm av ideer som det er behov for å teste ytterligere (Leonard & Rayport, 1997). 

CuDit Eksperiment

CuDit (Customer Driven IT Development) er en form for eksperiment. Det er vanlig å skille mellom:

 • klassisk eksperiment
 • kvasi eksperiment

Klassisk eksperiment har som formål å få fram kausale sammenhenger. Det dannes to grupper ved tilfeldig randomisering. Den ene gruppen utsettes for stimuli, den andre fungerer som en kontrollgruppe, og eventuelle forskjeller mellom gruppene forklares av stimuli.

Kvasi eksperiment følger samme forskningsdesign, men her er det ikke randomisering ved gruppedannelse. Grupperingen skjer ut fra eksisterende forhold. Eksempel på slike grupper er ulike aldersgrupper, funksjon på arbeidsplassen eller utdanning. En fordel er at intern validitet blir høy, ved at eksperimentet gjennomføres i naturlig kontekst (Saunders et al., 2012). En ulempe er at en ikke får kausale sammenhenger, da gruppene gjerne skiller seg fra hverandre på flere faktorer enn stimuli (Saunders et al., 2012).

Kilder:

 • Leonard, D. and Rayport, J. F (1997) Spark Innovation Through Empathic Design, Harvard Business Review. Nov-Dec 1997, pp. 102-113.
 • Saunders M., Lewis, P. og Thornhill, A. (2012) Research methods for business students. Essex, Pearson.
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjonsledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ZMET (Zaltman metaphor elicitation technique)Design Thinking >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjonsleder
 • Intraprenør og Intraprenørskapsprosessen
 • Risiko ved innovasjon
 • Innovasjonsplan
 • Innovasjonsmål og innovasjonseffekter
 • Innovasjonsstrategi
 • Make-or-buy strategi for innovasjon
 • Offensiv eller defensiv innovasjonsstrategi
 • Blått hav-strategi / Rødt hav-strategi
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Organisasjons- og/eller produktutvikling?
 • Produktutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Åpen eller lukket innovasjonsprosess
 • Lukket innovasjonsprosess
 • FoU (Forskning og Utvikling)
 • Ledelsestyrt innovasjon
 • Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Innovasjonskultur
 • Kjennetegnene til en innovasjonskultur
 • Innovativ organisasjonsstruktur
 • Incitament for å skape innovasjon
 • Kunnskapsdrevet innovasjon
 • Informasjonsdeling
 • Kunnskapsdeling
 • Arenaer for medarbeiderdrevet innovasjon
 • “Hit spots”
 • Kreativitet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • Divergent, konvergent og lateral tenkning
 • Åpen innovasjonsprosess
 • Brukerdrevet innovasjon
 • Behovsdrevet innovasjon
 • Co-creation (samskaping)
 • DART modellen og rammeverk for co-creation
 • 4 strategier for brukerdrevet og co-creation innovasjon
 • Plattformer for brukerdrevet innovasjon og co-creation
 • Say, Do and Make metoden for co-creation
 • AT-ONE
 • ZMET (Zaltman metaphor elicitation technique)
 • Empathic Design og CuDit Eksperiment
 • Design Thinking
 • Lean – Startup
 • Hvordan håndtere disruptiv innovasjon?
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Lanseringsstrategi
 • Spin-off