Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Bærekraftig utvikling ble definert av verdenskommisjonen, i Norge ble den kalt Brundtlandkommisjonen, i 1987 (1987). I artikkelen «Cannibals with forks» (1997) introduserte John Elkington begrepet «the triple bottom line», kalt den tredelte bunnlinjen på norsk.

Hva er den tredelte bunnlinjen?

Den tredelte bunnlinje viser at det er:

en sammenheng mellom økonomi og velstand, miljøhensyn og sosial rettferdighet.

Ideen bak konseptet er at det en bedrift foretar seg skal gi fordeler for både bedriften selv, forbrukerne og miljøet. I følge Elkington fokuserte bedrifter i altfor stor grad på økonomiske vinning og kortsiktig suksess. Han mente at dette ikke ville være holdbart i et lengre tidsperspektiv og at bedrifter må ha som mål å fremme sosiale og miljømessige verdier på lik linje som økonomiske hvis de skal kunne oppnå vedvarende suksess.

Den tredelte bunnlinjen er et rammeverk som definerer tre bunnlinjer bedrifter må tilfredsstille for å kunne fremme en bærekraftig utvikling (Elkington 1997). Tabell 1 forklarer kort hva som ifølge Elkington inngår i den tredelte bunnlinjen.

Profitt – økonomisk fremgangPlanet – miljømessig ansvarPeople – Sosiale forhold
Å ha et langsiktig perspektiv, forbli konkurransedyktig og skape økonomisk verdi.Å sikre at bedriftens aktivitet tar hensyn til miljøet, og strebe etter kontinuerlige forbedringer.Å ta hensyn til lokalmiljø og samfunnet ellers. Å inkludere sosiale, kulturelle og politiske spørsmål som er relevant for kjernevirksomheten.

Alle de tre bunnlinjene er avhengige av hverandre og når man bruker rammeverket må man huske at de betraktes som like viktige.

For at de strategiske vurderingene som blir gjort i en bedrift, ikke bare skal basere seg på de økonomiske resultatene, slik som det tradisjonelt sett har blitt, mener Elkington at det må utarbeides systemer som gjør at resultatene fra alle bunnlinjene innrapporteres.

tredelt-bunnlinje
Figur – Den tredelte bunnlinje (Carson og Kosberg, 2003, s 17)

I Norge finnes det nå flere ulike rapporteringsmodeller for å forklare bedrifter hvordan de kan gjennomføre innrapportering av alle bunnlinjenes resultater. Den tredelte bunnlinjen står også sentralt når en virksomhet skal opparbeide seg en troverdig, åpen og langsiktig profil.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss