Den høypresterende (pacesettende) stilen


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 24 av 41 artikler om Ledelsestiler
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


pacesettende

Den prestasjonsorientert, også kalt pacesettende, lederstilen passe best til medarbeidere som ønsker å bli testet mot ambisiøse mål. Den prestasjonsorienterte lederstilen preges av at lederen setter ambisiøse mål og forventer maksimal ytelse fra sine medarbeidere. Her vises det stor tillit fra lederen som har tro på de at de ansatte presterer med høy kvalitet og at de tar ansvar (Skogstad og Einarsen 2002:29).

Prestasjonsorientert lederstil virker gunstig på kompetente medarbeidernes jobbtilfredshet og innsats i situasjoner hvor oppgavene ikke er rutinepreget. Dette er ofte utfordrende for medarbeiderne og lederen må derfor assistere medarbeiderne forbi hindringer og dermed øke medarbeiderens forventning om å lykkes med oppgaven og oppnå tilfredshet (Martinsen, 2004:87-88).

I den pacesettende lederstilen setter lederen seg selv som eksempel foran de ansatte. Tanken bak denne stilen er at lederens ekstremt høye prestasjonsnivå skal trigge de ansatte til å følge etter med samme entusiasme. Dette skjer imidlertid ikke alltid. Ikke sjelden kan hele lederstilen ødelegge atmosfæren i organisasjonen ved at det blir for mye jag etter resultatene og for store krav. Det anbefaler derfor forsiktig bruk av denne stilen, da dette kan redusere moralen og motivasjonen. Målet er å stimulere den enkeltes innsats. Ikke å drepe den enkeltes initiativ, fleksibilitet og ansvarsfølelse.

Denne stilen fungerer best når alle medarbeiderne er selvmotiverte, selvstendige, kompetente, motiverte og uten behov for direksjon eller koordinasjon.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Delegerende lederstilKoordinerende lederstil >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Universelle- og situasjonsbestemte type/trekk- og atferdsteorier
 • Type I: Universelle type- og trekkteorier
 • Great Man teorien
 • Teori X og Teori Y – en grunnleggende ledelsesteori
 • Lederegenskaper
 • Type II: Universell atferdsteorier
 • Ledelsesrutenettet
 • Type III: Situasjonsbetinget ledertrekk
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Type IV: Situasjonsbetinget lederatferd
 • Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Lederstilmodell
 • Gründer / entreprenør
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstilen
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Lærere – ikke ledere eller sjefer
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource-leder
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?