Ledelse gjennom samfunnsvitenskaplige metoder

Her ser vi på hvilke relasjoner som gjelder mellom gruppemedlemmene og gruppene, hva som påvirker og styrer norm- og rolledannelsen og de sosiale prosessene.

Endrede medievaner

I de siste 100 årene har vi gått igjennom tre teknologiske paradigmeskifter i medieverden. Fra grafisk, til analog og videre til digital teknologi.

Hvorfor trenger vi teorier og modeller?

jo flere komplekse sammenhenger kan du se og jo større innsikt i den kompliserte verden får du. Dette er teorienes store fordel og nytteverdi.

Nye handlemønstre som et resultat av nye medievaner

De nye medievanene har resultert i en rekke nye handlemønstre de siste 10-20 årene. En utvikling som bare kommer til å eskalere de neste 10 årene.