Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

univariate-analyserNår dataene foreligger ferdig registrert, er det en god regel er å begynne å beskrive det innsamlede datamaterialet og utvalget, med fordelingsanalyse og frekvensfordeling

Dette kalles deskriptiv statistikk. Deskriptiv statistikk, også kalt beskrivende statistikk:

  • handler om å beskrive og sammenfatte det en observerer
  • men ikke si noe om verden utenfor det observerte

Deskriptiv statistikk er en grunnleggende statistisk analyse av kvantitative data som er samlet inn ved bruk av kvantitative metoder.

Det finnes mange måter å beskrive utvalget og de innsamlede dataene. Første fase av enhver dataanalyse vil alltid være å foret ulike univariate analyser av det innsamlede datamaterialet.

Univariate analyser kan defineres som:

“Analyser av èn variabel”.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss