Alle artikkelserier – alfabetisk oversikt

wp-content/uploads/aksjeportefolje-300x147.jpg

Aksjekursen

Hvilke forhold påvirker aksjekursen? I denne artikkelserien går vi igjennom de viktigste påvirkningsforholdene for aksjekursen, og vi kommer med angivelser om når og i hvilke situasjoner disse påvirkningsfaktorene vil gjøre seg gjeldende.


wp-content/uploads/aksjeskolen-300x169.jpg

Aksjemarkedet

Hva er en aksje, hvordan handler vi med aksjer, hvordan beregnes verdien til en aksje o.s.v. I denne serien gir vi deg en introduksjon til aksjemarkedet og aksjehandel. Grunnkunnskap som alle de øvrige artiklene om aksjer bygger på.


wp-content/uploads/eksterne-arbeidsbetingelser.jpg

Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

En oversikt over de mest brukte analyseteknikkene for å kartlegge de eksterne arbeidsbetingelsene,


wp-content/uploads/system-arbeidsmodell-illustrasjon-300x201.jpg

Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

En gjennomgang av analyseteknikker som kartlegger virksomhetens interne arbeidsbetingelser og strategiske muligheter,


wp-content/uploads/provetid.jpg

Ansettelse

I denne artikkelserien går vi igjennom ansettelseforløpet og hvilke krav som stilles til arbeidsgiveren ved ansettelse av medarbeidere.


wp-content/uploads/arbeidsmiljo-1.jpg

Arbeidsmiljøet

Hva er et arbeidsmiljø, hva skaper det, hvordan endre det og hvilken betydning har det for de ansattes trivsel og effektivitet? I denne artikkelserien finner du svarene på alle disse spørsmålene.


/wp-content/uploads/okonomisk-argumentasjon.jpg

Argumentasjonsfasen

Argumentasjonsfasen står sentralt i salgsprosessen, da det er den som avgjør om du får “ordren” eller ikke gjennom å imøtegå alle kundens reelle innvendinger med overbevisende argumenter.


wp-content/uploads/rente.jpg

Avkastningskrav

En artikkelserie om hvordan du går frem til å beregne korrekt avkastningkrav til din investering og verdivurdering. Vet du ikke hvilket avkastningkrav du skal stille til investeringen er det også umulig å avgjøre om du skal gjøre den eller ikke. Avkastningkravet er ikke bare viktig når du skal gjøre en investering, men også når du skal gjøre en mengde andre økonomiske beregninger.


/wp-content/uploads/avslutning-salg-300x163.gif

Avslutningsteknikker

Avslutningsteknikker er salgsteknikker du kan bruke for å “close salget”. Dvs. få kunden til å inngå en ordre her og nå.


wp-content/uploads/pacesettende-lederstil.jpg

Bacheloroppgave

Hvordan gå frem for å skrive en god barcheloroppgave? I denne artikkelserien går vi igjennom hva du bør huske på og tenke på når du skal skrive din barcheloroppgave.


wp-content/uploads/balansert-maalstyring-300x120.jpg

Balansert målstyring

Hva er balansert målstyring og hvordan bruke dette ledelseverktøyet på en effektive måte for å nå virksomhetens visjon og målsetninger. I denne artikkelserien prøver jeg å gi svar på alle disse spørsmålene.


/wp-content/uploads/behovsanalyse-300x200.jpg

Behov

Hva er et behov, hvilke behov har vi, hvilken betydning har behovene for vår atferd og beslutninger, hvordan kan vi bruke disse behovene i ledelse og markedsføring for å nå våre mål?


/wp-content/uploads/behov-300x150.gif

Behovsanalysen

Hva er en behovanalyse, hvordan gjennomføre en, hva gir den svar på og hvilken betydning har den for salgsprosessen.


wp-content/uploads/penger2.jpg

Belønningssystemer

Hva er et belønningssystem, hvilke belønningssystemer finnes og hvordan utvikle et effektivt belønningssystem for virksomheten? I denne artikkelserien prøver vi å gi svarene på disse spørsmålene.


wp-content/uploads/org-beslutninger.jpg

Beslutningsprosess

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan beslutninger tas og beslutningsprosessen generelt. Obligatorisk kunnskap for alle som ønsker å jobbe med ledelse, salg og markedsføring m.m


wp-content/uploads/databehov-300x107.jpg

Big Data

Hva er big data og hvordan kan vi bruke big-data i vår egen forretningsdrift for å oppnå konkurransefortrinn? I denne artikkelserien ser vi nærmere på dette.


wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

Bivariat analyse

En gjennomgang av hvilke analyseteknikker vi kan benytte for å analysere sammenhengen mellom to variabler.


wp-content/uploads/transformasjonsledelse-1-300x200.jpg

Bolman & Deal`s fortolkningsrammer

I denne artikkelserien går vi igjennom Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer for organisasjon og ledelse. Fire fortolkningsrammer som kan brukes i mange sammenhenger og et viktig bidrag til å forstå virksomhetens kompleksitet.


/wp-content/uploads/budsjett1.jpg

Budsjettering

Hva er ett budsjett, hvilke ulike budsjetter finnes og hvordan gå frem for å utvikle et pålitelig budsjett for noe?

I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi svar på disse spørsmålene.


wp-content/uploads/intervjuguide-1-300x168.jpg

Budskap >> Ide & tekst

I denne artikkelserien går vi på hvordan du utvikler en god ide for ditt buskap og hvordan selve teksten bør skrives for å løse de definerte kommunikasjonsoppgavene for påvirkningsforsøket.


wp-content/uploads/komposisjon-300x200.jpg

Budskap >> Komposisjon

Hva er en komposisjon, hva inngår i en komposisjon og hvordan komponere noe som er istand til å overføre budskapet på en god måte? I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi deg svarene på dette.


wp-content/uploads/layout-1-300x188.jpg

Budskap >> Layout

I denne artikkelserien ser vi nærmere på hva layout er, layoutens funksjon, hvilke elementer som inngår og hva som kjennetegner god layout. Artikkelserien bør leses sammen med serien om komposisjon for å gi fult utbytte.


wp-content/uploads/typografi-300x112.jpg

Budskap >> Typografi

En artikkelserie om god typografi, hva det er og hva som skaper god typografi. Med typografi menes læren om bokstaver og hvordan de bør brukes for å skape god kommunikasjon. Essensiell kunnskap for alle som jobber med design.


wp-content/uploads/bi-300x169.jpg

Business Intelligence

Hva er business intelligence, hvorfor trenger alle virksomheter et system for business intelligence, hva bruker vi business intelligence til og hvordan gå frem for å lage et effektiv business intelligence system? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse viktige spørsmålene.


wp-content/uploads/Corporate-Governance.jpg

Corporate Governance

Hva er corporate governance (eierstyring), hvordan utføre eierstyring, hva er de viktig å huske på i denne sammenheng og hvordan gå frem for å komme trygt i mål? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse grunnleggende spørsmålene for enhver virksomhet.


wp-content/uploads/barekraftig-300x169.jpg

Dagens utfordringer

Hvilke utfordringer står vi ovenfor innenfor organisasjon, ledelse, salg og markedsføring? I denne artikkelserien prøver vi å belyse disse utfordringene og påpeke hvilke mega-trender som eksisterer.


/wp-content/uploads/datafil-300x169.jpg

Dataanalyse

Hva er en dataanalyse, hva bruker vi den til, hvilke typer dataanalyser finnes og hvordan gå frem for å lage en slik dataanalyse?


/wp-content/uploads/databaseManagement-300x221.jpg

Databasedesign

Hva er databasedesign og hvordan gå frem for å designe en database? I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet og fremgangsmåten du bør benytte deg av.


/wp-content/uploads/intervjuguide-1-300x168.jpg

Datainnsamlingmetode

Hva er en datainnsamlingmetode, hvilke datainnsamlingmetoder finnes og hvordan gå frem for å velge riktig datainnsamlingmetode?


wp-content/uploads/hvorfor-datasikkerhet.jpg

Datasikkehet

Hva er et virus, en hacker, malware og en brannmur? En artikkelserie som lærer deg alt du trenger å tenke på for å sikre dine data mot hackere, spammere og andre uvedkommende. Kjernekunnskap for alle som jobber i en bedrift idag, da alle har et ansvar i denne sammenheng.


/wp-content/uploads/komparativ-analyse-300x167.png

Dekningspunktanalyse

Hva er en dekningspunktanalyse, hva inngår i den og hvordan gå frem for å gjennomføre en dekningspunktanalyse. I denne serien finner du svarene.


wp-content/uploads/industrial-revolution.jpg

Den industrielle revolusjonen

En gjennomgang av de ulike industrielle revolusjonene og hvilken betydning de har hatt på utviklingen av samfunnet og næringslivet.


wp-content/uploads/bannerannonse-300x108.jpg

Digital markedsføring >> Bannerannonser

Hva er en bannerannonse, virker de og hvordan bruke dem på en mest effektiv mulig måte? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse spørsmålene, pluss mange andre spørsmål knyttet til bannerannonsering generelt.


/wp-content/uploads/e-handel-1-300x115.png

Digital markedsføring >> E-handel

Hva er e-handel, hvordan utvikle en egen nettbutikk og hvordan bruke netthandel som ett effektivt virkemiddel?


/wp-content/uploads/epost-300x118.gif

Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

Hva er e-postmarkedføring og hvordan gå frem for å bruke e-postmarkedføring som ett effektivt virkemiddel?


/wp-content/uploads/nettsider-300x126.jpg

Digital markedsføring >> Eget nettsted

Hvordan gå frem for å utvikle et eget nettsted som løser virksomhetens kommunikasjonsoppgaver?


/wp-content/uploads/ikke-seo-vennlige-teknologi-300x200.jpg

Digtal markedsføring >> SEO

En artikkelserie som tar for seg alt du trenger å vite om søkemotoroptimalisering. En effektiv form for “gratis markedsføring” siden Google står for omtrent 90% av trafikken på nettet.


/wp-content/uploads/markedskommunikasjon-300x127.jpg

Direkte markedsføring

Hva er direkte markedsføring og hvordan bruke denne markedsføringsformen på en effektiv måte?


/wp-content/uploads/distribusjon-300x222.jpg

Distribusjon

Hva er distribusjon, hvilke distribusjonsformer finnes, hva bør vi tenke på når vi skal velge distribusjonstrategi og distribusjonpartnere?


wp-content/uploads/situasjonsanalyse-300x130.jpg

Due Diligence

Hva er en due dilligence, hvilke ulike typer due dilligence finnes og hvordan gå frem for å gjennomføre en due dilligence? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse spørsmålen.


/wp-content/uploads/emisjon-300x115.jpg

Emisjon

Hva er en emisjon og hvordan gå frem for å gjennomføre en? Hva bør du huske på? I denne serien finner du svarene.


wp-content/uploads/endringsledelse11-300x200.jpg

Endringsledelse

Hva er endringsledelse og hvordan bruke endringsledelse til å endre en organisasjon på? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om endringsledelse.


/wp-content/uploads/event-marketing-300x225.jpg

Eventmarkedsføring

Hva er eventmarkedsføring og hvordan bruke eventmarkedsføring på en effektiv måte. I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om eventmarkedsføring og bruken av denne form for markedsføring.


/wp-content/uploads/feilkilder-oversikt.jpg

Feilkilder

Hvilke feilkilder vil alltid kunne påvirke resultatene vi kommer frem til og hva kan vi gjøre for å oppdage og eliminere dem? I denne artikkelserien finner du svar på alt dette.


wp-content/uploads/filosofi.jpg

Filosofi & vitenskap

Hva er filosofi og vitenskap? Hva er forskjellen? I denne serien går vi igjennom begrepene og teoriene knyttet til dem for å gi deg en forståelse av dem og hvordan du skal bruke dem.


/wp-content/uploads/finans-valuta.jpg

Finans- og pengepolitikk

Hva er finans- og pengepolitikk? I denne artikkelserien går vi igjennom disse to essensielle begrepene i samfunnsøkonomien og hvilken betydning denne politikken har på økonomien.


wp-content/uploads/finans-valuta-300x208.jpg

Finansiering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke finansieringkilder som finnes og hvordan de virker, slik at du har kunnskapen du trenger for å velge korrekt finansiering til ditt selskap eller investering.


/wp-content/uploads/sak-person-forhandling.jpg

Forhandlingsteknikk

Hva er forhandlingsteknikk og hvordan gå frem for å vinne forhandlinger? I denne artikkelserien finner du svarene på disse spørsmålene og alt annet du lurer på om forhandlinger.


wp-content/uploads/visjon-1.jpg

Forretninggrunnlaget

En gjennomgang av hva som inngår i forretninggrunnlaget som skapte virksomheten og gir den mål og mening. Samt hvorfor disse forholdene er viktig i all strategisk tenking og -planlegging.


wp-content/uploads/mal.jpg

Forretningsmål

Hva er et forretningsmål og hvilket forretningsmål bør virksomheten velge som sitt overordnede forretningsmål? I denne serien går vi igjennom dette.


wp-content/uploads/forretningsmodell.gif

Forretningsmodell

Hva er en forretningsmodell, hva skiller en forretningsmodell fra en forretningside og forretningstrategi, hvilke forretningsmodeller kan vi velge mellom, hvilke fordeler og ulemper har de og hvordan gå frem for å utvikle en forrretningsmodell? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


wp-content/uploads/forretningsplan-1-300x143.jpg

Forretningsplan

I denne artikkelserien lærer du hva en forretningsplan er og hvordan du går frem for å skrive en vellykket forretningsplan. Enten du er et nyetablert selskap eller et veletablert selskap som bruker planen som en del av den strategiske planleggingen.


/wp-content/uploads/maal-300x150.jpg

Forretningsstrategi

Forretningsstrategien står i en særstilling i forretningsplanen som trekker opp virksomhetens overordnede strategiske kurs. I denne serien går vi igjennom hvilken strategi du bør velge og hvorfor du bør velge denne strategien.


/wp-content/uploads/forskning-300x200.jpg

Forskning og metodelære

I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet forskning og alt som er knyttet til dette begrepet. Grunnleggende kunnskap for alle som ønsker å lære å bruke vitenskapelige metoder.


/wp-content/uploads/forskningsdesign-300x150.jpg

Forskningsdesign

Hva er et forskningdesign, hvilke ulike typer finnes og hvordan gå frem for å velge riktig forskningdesign?


wp-content/uploads/forskning-300x169.gif

Forskningsprosessen

En gjennomgang av hvordan du bør legge opp forskningsprosessen for å få belyst en problemstilling på ønsket måte.


wp-content/uploads/planlegging.gif

Forvaltningens planlegging

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan planleggingen i forvaltningen skjer. Vi går igjennom hvordan den skjer på både et statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.


wp-content/uploads/stortinget-1-1.jpg

Forvaltninglære

I denne artikkelserien lærer du hva forvaltning er, hva som inngår i forvaltningen og hvordan den norske forvaltningen er bygd opp. Her går vi igjennom alle forvaltningsnivåene og oppbygningen av dem.


wp-content/uploads/fundamental-analyse-300x123.gif

Fundamental analyse

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en fundamental analyse er og hvordan du skal gå frem for å gjennomføre en fundamental analyse for å beregne korrekt verdi på en virksomhet og aksje.


wp-content/uploads/fusjon.jpg

Fusjon og oppkjøp

I denne artikkelserien går vi igjennom hva fusjon og oppkjøp er, hva du bør tenke på i denne forbindelse og hvordan du rent praktisk går frem for å gjennomføre ett oppkjøp eller fusjon med ett annet selskap.


wp-content/uploads/fundamental-analyse-300x123.gif

Generalisering

Hva er generalisering og hvordan går vi frem for å generalisere resultatene vi kommer frem til?


wp-content/uploads/ansvarlig-selskap.jpg

Gründerskolen

En artikkelserie som tar for seg det du trenger å vite om selskapsetableringen. En artikkelserie spesielt skrevet for grundere. Her går vi gjennom alt fra valg av selskapsform, firmanavn til styre og selve registrerings prosessen.


/wp-content/uploads/marked-suksessfaktor-300x187.jpg

Grunnleggende markedsføring

Etter å ha lest artikkelserien vil du vite hva markedsføring er, hvilke markedsføringteknikker som finnes og hvordan du skal gå frem for å lykkes med markedsføringen av noe.


/wp-content/uploads/historie-300x172.jpg

Historisk utvikling på ledelse

I denne serien går vi igjennom den historiske utviklingen av ledelsebegrepet og hvilke ledelseteorier som var de dominerende i disse tidsperiodene .


/wp-content/uploads/hms1-300x146.jpg

HMS og intern kontroll

Hva er HMS og intern kontroll, og hvordan utvikle et tilfredsstillende HMS program?


/wp-content/uploads/2004/08/holdninger-300x188.jpg

Holdninger

Hva er en holdning, hva skaper dem, hvilken betydning har dem på vår atferd og hvordan kan vi endre dem?


wp-content/uploads/Human-resources-oppsummering.jpg

Human Resource Management

Hva er Human Resource Management og hva skiller denne ledelseformen fra andre ledelseformer og -stiler? Hva kjennetegner HR og når brukes Human Resource Management?


wp-content/uploads/hybrid-verdikjede.jpg

Hybrid-verdikjede

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en hybrid-verdikjede er og hvordan du skal gå frem for å utvikle en hybrid-verdikjede for din virksomhet.


wp-content/uploads/ipo-rettigheter.jpg

Immaterielle rettigheter

I denne artikkelserien ser vi på hva immaterielle rettigheter er og hvordan du kan beskytte dine immaterielle rettigheter for tyveri.


wp-content/uploads/verdenskart.gif

Industrikapitalistisk utvikling

I denne artikkelserien tar vi for oss hvilke ulike teorier som finnes om industrikapitalistisk utvikling og hva de kan lære oss.


wp-content/uploads/informasjonskilder.jpg

Informasjon

I denne artikkelserien går vi igjennom det defuse begrepet informasjon og de ulike formene for informasjon som finnes, samt hvilke modeller vi kan benytte oss for å kartlegge viktige sider ved informasjonen.


wp-content/uploads/informasjonssystemer-300x95.jpg

Informasjonssystem

I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hva ett informasjonssystem er, hva det består av og hvilke ulike former for informasjonssystemer som finnes.


wp-content/uploads/innovasjon.jpg

Innovasjon

Hva er innovasjon, hvilke former for innovasjon finnes, hvorfor er innovasjon viktig, hva skaper innovasjon og hvordan være innovativ? I denne artikkelserien går vi grundig igjennom innovasjons begrepet for å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring innovasjoner.


wp-content/uploads/penger1.jpg

Inntekter

Hva er en inntekt, hvilke former for inntekter finnes, hvordan beregne inntekten osv. I denne artikkelserien finner du svar på alt du trenger å vite om inntekt i økonomiske sammenhenger.


/wp-content/uploads/innvending.jpg

Innvendinger

Hva er en innvending og hvordan behandle dem så de ikke blir ett hindrer mot å få til et salg? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om behandling av innvendinger.


wp-content/uploads/organisasjon-ledelse.jpg

Interesseorganisasjoner

I denne artikkelserien lærer du hva en interesseorganisasjon er, hvordan de oppstår, hvilken funksjon de har og hvor de har sitt maktgrunnlag fra. I tillegg går vi igjennom en del sentrale begreper og problemstillinger som gjelder for frivillige organisasjoner.


/wp-content/uploads/Internationalisering-300x100.jpg

Internationalisering

I denne artikkelserien går vi igjennom hva internasjonalisering er og hva det er viktig å tenke på når virksomheten skal ta skrittet ut på nye internasjonale markeder.


/wp-content/uploads/epost-300x169.jpg

Internett

En artikkelserie som går igjennom hva Internett er, hvordan nettet virker og hvordan vi kan bruke de ulike tjenestene som finnes på nettet. Deriblant hva kreves for å sette opp en nettside, e-postkonto, brannmur og lignende tjenester vi alle bruker på nettet. Et must for alle som er under utdannelse idag, da dette er basicen for alt som skjer på nettet og grunnkunnskap alle bør kunne.


/wp-content/uploads/intervjuguide-1-300x168.jpg

Intervjuguide

I denne artikkelserien ser vii på hva en intervjuguide er og hvordan du skal gå frem for å lage en god intervjuguide for dine kvalitative datainnsamlingsmetoder.


wp-content/uploads/investeringskalkyle-300x169.jpg

Investeringanalyse

En investeringanalyse er en analyse vi gjennomfører når vi ønsker å investere i noe. F.eks. når vi ønsker å skaffe oss verdipapirer eller nye varige driftsmidler som biler, bygninger og maskiner.


wp-content/uploads/ipo-300x124.gif

IPO

Hva er en IPO, hvordan gjennomføre en IPO og bør jeg delta i en hvis jeg får tilbud om det? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring IPO-er.


wp-content/uploads/regnskapsanalyse-300x66.png

Kalkulasjon

En serie som går igjennom hvordan vi skal gå frem for å kalkulere noe. Spesielt viktig når vi skal investere, analysere i og budsjettere noe.


/wp-content/uploads/Key-Account-Management-300x115.jpg

Key Account Management

Hva er key account management, hva inngår og hvordan bruke key account management på en effektive måte.


wp-content/uploads/kjedesamarbeid.jpg

Kjedesamarbeid

Hva er et kjedesamarbeid, hvilke ulike former for kjedeformer finnes og hvordan gå frem for å velge korrekt kjedesamarbeid for din virksomhet? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


/wp-content/uploads/kjopstyper-300x200.jpg

Kjøpsprosessen

Hva er en kjøpsprosess, hva består kjøpsprosessen av og hvordan kan du påvirke denne kjøpsprosessen slik at den ender opp med at kunden kjøper ditt produkt. I denne artikkelserien finner du svarene.


wp-content/uploads/kommunikasjon-300x145.png

Kommunikasjonsperspektiv

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke kommunikasjonsperspektiv det er vanlig å skille mellom i kommunikasjonslitteraturen.


wp-content/uploads/intern-kommunikasjon.jpg

Kommunikasjonsplan

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en kommunikasjonsplan er, hva som inngår i den og hvordan du går frem for å lage en kommunikasjonsplan for din virksomhet.


wp-content/uploads/kommunikasjonsoppgaver-1-300x174.jpg

Kommunikasjonsteori

Hva er kommunikasjon, hva består kommunikasjonsprosessen av og hvilken kommunikasjonsteori finnes? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


wp-content/uploads/TV-reklame-300x168.jpg

Kommunikasjonsvirkemidler

Hva er et kommunikasjonsvirkemiddel, hvilke finnes og hvordan bruke dem for å løse kommunikasjonsoppgaver?


wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

Komparativ analyse

Hva er en komparativ analyse, hva bruker vi komparative analyser til og hvordan gå frem for å utføre en komparativ analyse? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


/wp-content/uploads/konflikt-1-300x174.jpg

Konfliktløsning

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en konflikt er og hvordan du best løser dem.


wp-content/uploads/pacesettende-lederstil.jpg

Konkurransefortrinn

Hva er et konkurransefortrinn, hvorfor er dem viktige og hvordan gå frem for å skape dem? I denne artikkelserien finner du svarene.


wp-content/uploads/demokratisk-lederstil.jpg

Konkurransevirkemidler

Hva er et konkurransevirkemiddel, hvilke finnes og hvordan gå frem for å lage en effektiv markedsføringsmiks?


/wp-content/uploads/konkurrenter-300x163.jpg

Konkurrent

Artikler som går igjennom konkurrentbegrepet, forklarer hvordan du gjennomfører en konkurranse- og konkurrentanalyse for å velge en korrekt konkurrentstrategi.


/wp-content/uploads/inkasso.jpg

Kostander

Hva er en kostnad? Hvilke former for kostnader finnes? Hvordan beregne dem? I denne artikkelserien gir vi deg svarene på disse viktige spørsmålene.


/wp-content/uploads/naturressurs-300x219.jpg

Kriseledelse

Hva er kriseledelse, hva inngår i begrepet og hvordan legge opp gode strukturer og rutiner for kriseledelse? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


/wp-content/uploads/kroppssprak-300x234.jpg

Kroppspråk

Hva er kroppspråk, hva forteller kroppspråket vårt og hvordan kan vi lære å tolke andres kroppspråk for å se hva de egentlig tenker og mener omkring noe. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.


/wp-content/uploads/kundeanalyse-1-300x155.jpg

Kundeperspektivet

En gjennomgang av moderne markedsføring, sett ut i fra ett helhetlig perspektiv, hvor alt virksomheten er, gjør og sier må stemme overens for å få ønsket effekt.


wp-content/uploads/kunnskapsledelse.jpg

Kunnskap

Hva er kunnskap, også kalt kompetanse og erfaringer? Vi går her igjennom begrepet og ser på hvordan kompetanse oppstår og brukes.


1 2 3