Alle artikkelserier – alfabetisk oversikt

    Aksjehandel

I denne artikkelserien lærer du hvordan du skal gå frem for å begynne med aksjehandel. Dette er en lærebok som bringer deg igjennom prosessen steg for steg..

Antall artikler: 18 artikler

    Aksjekursen

Hvilke forhold påvirker aksjekursen? I denne artikkelserien går vi igjennom de viktigste påvirkningsforholdene for aksjekursen, og vi kommer med angivelser om når og i hvilke situasjoner disse påvirkningsfaktorene vil gjøre seg gjeldende.

Antall artikler: 14 artikler

    Aksjemarkedet

Hva er en aksje, hvordan handler vi med aksjer, hvordan beregnes verdien til en aksje o.s.v. I denne serien gir vi deg en introduksjon til aksjemarkedet og aksjehandel. Grunnkunnskap som alle de øvrige artiklene om aksjer bygger på.

Antall artikler: 13 artikler

    Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

En oversikt over de mest brukte analyseteknikkene for å kartlegge de eksterne arbeidsbetingelsene,

Antall artikler: 10 artikler

    Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

En gjennomgang av analyseteknikker som kartlegger virksomhetens interne arbeidsbetingelser og strategiske muligheter,

Antall artikler: 15 artikler

    Ansettelse

I denne artikkelserien går vi igjennom ansettelseforløpet og hvilke krav som stilles til arbeidsgiveren ved ansettelse av medarbeidere.

Antall artikler: 17 artikler

    Arbeidsmiljøet

Hva er et arbeidsmiljø, hva skaper det, hvordan endre det og hvilken betydning har det for de ansattes trivsel og effektivitet? I denne artikkelserien finner du svarene på alle disse spørsmålene.

Antall artikler: 18 artikler

    Argumentasjonsfasen

Argumentasjonsfasen står sentralt i salgsprosessen, da det er den som avgjør om du får “ordren” eller ikke gjennom å imøtegå alle kundens reelle innvendinger med overbevisende argumenter.

Antall artikler: 7 artikler

    Avkastningskrav

En artikkelserie om hvordan du går frem til å beregne korrekt avkastningkrav til din investering og verdivurdering. Vet du ikke hvilket avkastningkrav du skal stille til investeringen er det også umulig å avgjøre om du skal gjøre den eller ikke. Avkastningkravet er ikke bare viktig når du skal gjøre en investering, men også når du skal gjøre en mengde andre økonomiske beregninger.

Antall artikler: 6 artikler

    Avslutningsteknikker

Avslutningsteknikker er salgsteknikker du kan bruke for å “close salget”. Dvs. få kunden til å inngå en ordre her og nå.

Antall artikler: 7 artikler

    Bacheloroppgave

Hvordan gå frem for å skrive en god barcheloroppgave? I denne artikkelserien går vi igjennom hva du bør huske på og tenke på når du skal skrive din barcheloroppgave.

Antall artikler: 13 artikler

    Balansert målstyring

Hva er balansert målstyring og hvordan bruke dette ledelseverktøyet på en effektive måte for å nå virksomhetens visjon og målsetninger. I denne artikkelserien prøver jeg å gi svar på alle disse spørsmålene.

Antall artikler: 10 artikler

    Barneoppdragelse

En serie hvor vi går igjennom hvordan vi bør gå frem for å gi vårt en god barneoppdragelse slik at de blir istand til å overleve og nå sine mål i voksen alder.

Antall artikler: 18 artikler

    Barnets utvikling

En gjennomgang av barnets utvikling fra unnfangelse og gjennom oppveksten.

Antall artikler: 27 artikler

    Bedriftens samfunnsansvar

Samfunnsansvar gjennom ØKO-modellen er fremtidens forretnings- og verdiskapningmodell. I denne artikkelserien går vi igjennom denne modellen, nøkkelbegrepene og hva som kreves for å få suksess med den, Deriblant presenteres et strategisk beslutningverktøy for å velge korrekt ØKO-strategi or virksomheten.

Antall artikler: 24 artikler

    Behov

Hva er et behov, hvilke behov har vi, hvilken betydning har behovene for vår atferd og beslutninger, hvordan kan vi bruke disse behovene i ledelse og markedsføring for å nå våre mål?

Antall artikler: 7 artikler

    Behovsanalysen

Hva er en behovanalyse, hvordan gjennomføre en, hva gir den svar på og hvilken betydning har den for salgsprosessen.

Antall artikler: 9 artikler

    Beslutningsprosess

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan beslutninger tas og beslutningsprosessen generelt. Obligatorisk kunnskap for alle som ønsker å jobbe med ledelse, salg og markedsføring m.m

Antall artikler: 31 artikler

    Big Data

Hva er big data og hvordan kan vi bruke big-data i vår egen forretningsdrift for å oppnå konkurransefortrinn? I denne artikkelserien ser vi nærmere på dette.

Antall artikler: 14 artikler

    Bivariat analyse

En gjennomgang av hvilke analyseteknikker vi kan benytte for å analysere sammenhengen mellom to variabler.

Antall artikler: 14 artikler

    Bolman & Deal`s fortolkningsrammer

I denne artikkelserien går vi igjennom Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer for organisasjon og ledelse. Fire fortolkningsrammer som kan brukes i mange sammenhenger og et viktig bidrag til å forstå virksomhetens kompleksitet.

Antall artikler: 6 artikler

    Budsjettering

Hva er ett budsjett, hvilke ulike budsjetter finnes og hvordan gå frem for å utvikle et pålitelig budsjett for noe?

I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi svar på disse spørsmålene.

Antall artikler: 18 artikler

    Budskap >> Ide & tekst

I denne artikkelserien går vi på hvordan du utvikler en god ide for ditt buskap og hvordan selve teksten bør skrives for å løse de definerte kommunikasjonsoppgavene for påvirkningsforsøket.

Antall artikler: 21 artikler

    Budskap >> Komposisjon

Hva er en komposisjon, hva inngår i en komposisjon og hvordan komponere noe som er istand til å overføre budskapet på en god måte? I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi deg svarene på dette.

Antall artikler: 11 artikler

    Budskap >> Layout

I denne artikkelserien ser vi nærmere på hva layout er, layoutens funksjon, hvilke elementer som inngår og hva som kjennetegner god layout. Artikkelserien bør leses sammen med serien om komposisjon for å gi fult utbytte.

Antall artikler: 7 artikler

    Budskap >> Typografi

En artikkelserie om god typografi, hva det er og hva som skaper god typografi. Med typografi menes læren om bokstaver og hvordan de bør brukes for å skape god kommunikasjon. Essensiell kunnskap for alle som jobber med design.

Antall artikler: 16 artikler

    Business Intelligence

Hva er business intelligence, hvorfor trenger alle virksomheter et system for business intelligence, hva bruker vi business intelligence til og hvordan gå frem for å lage et effektiv business intelligence system? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse viktige spørsmålene.

Antall artikler: 6 artikler

    Corporate Governance

Hva er corporate governance (eierstyring), hvordan utføre eierstyring, hva er de viktig å huske på i denne sammenheng og hvordan gå frem for å komme trygt i mål?

Antall artikler: 28 artikler

    Dagens utfordringer

Hvilke utfordringer står vi ovenfor innenfor organisasjon, ledelse, salg og markedsføring? I denne artikkelserien prøver vi å belyse disse utfordringene og påpeke hvilke mega-trender som eksisterer.

Antall artikler: 11 artikler

    Dataanalyse

Hva er en dataanalyse, hva bruker vi den til, hvilke typer dataanalyser finnes og hvordan gå frem for å lage en slik dataanalyse?

Antall artikler: 10 artikler

    Databasedesign

Hva er databasedesign og hvordan gå frem for å designe en database? I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet og fremgangsmåten du bør benytte deg av.

Antall artikler: 9 artikler

    Datainnsamlingmetode

Hva er en datainnsamlingmetode, hvilke datainnsamlingmetoder finnes og hvordan gå frem for å velge riktig datainnsamlingmetode?

Antall artikler: 16 artikler

    Datasikkehet

Hva er et virus, en hacker, malware og en brannmur? En artikkelserie som lærer deg alt du trenger å tenke på for å sikre dine data mot hackere, spammere og andre uvedkommende. Kjernekunnskap for alle som jobber i en bedrift idag, da alle har et ansvar i denne sammenheng.

Antall artikler: 23 artikler

    Dekningspunktanalyse

Hva er en dekningspunktanalyse, hva inngår i den og hvordan gå frem for å gjennomføre en dekningspunktanalyse. I denne serien finner du svarene.

Antall artikler: 5 artikler

    Den industrielle revolusjonen

En gjennomgang av de ulike industrielle revolusjonene og hvilken betydning de har hatt på utviklingen av samfunnet og næringslivet.

Antall artikler: 6 artikler

    Den lineære kommunikasjonsmodellen

En gjennomgang av den lineære kommunikasjonsmodellen steg for steg. Den mest brukte kommunikasjonsmodellen idag.

Antall artikler: 12 artikler

    Digital markedsføring >> Bannerannonser

Hva er en bannerannonse, virker de og hvordan bruke dem på en mest effektiv mulig måte? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse spørsmålene, pluss mange andre spørsmål knyttet til bannerannonsering generelt.

Antall artikler: 5 artikler

    Digital markedsføring >> E-handel

Hva er e-handel, hvordan utvikle en egen nettbutikk og hvordan bruke netthandel som ett effektivt virkemiddel?

Antall artikler: 64 artikler

    Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

Hva er e-postmarkedføring og hvordan gå frem for å bruke e-postmarkedføring som ett effektivt virkemiddel?

Antall artikler: 44 artikler

    Digital markedsføring >> Eget nettsted

Hvordan gå frem for å utvikle et eget nettsted som løser virksomhetens kommunikasjonsoppgaver?

Antall artikler: 36 artikler

    Digtal markedsføring >> SEO

En artikkelserie som tar for seg alt du trenger å vite om søkemotoroptimalisering. En effektiv form for “gratis markedsføring” siden Google står for omtrent 90% av trafikken på nettet.

Antall artikler: 41 artikler

    Direkte markedsføring

Hva er direkte markedsføring og hvordan bruke denne markedsføringsformen på en effektiv måte?

Antall artikler: 5 artikler

    Distribusjon

Hva er distribusjon, hvilke distribusjonsformer finnes, hva bør vi tenke på når vi skal velge distribusjonstrategi og distribusjonpartnere?

Antall artikler: 16 artikler

    Driftsfasen til selskapet

I denne delen av grunderskolen tar vi for oss driftsfasen som starter i det øyeblikket selskapet er startet. Vi vil her gå igjennom hva som det er viktig å ha i orden før man går inn i denne fasen og hva hvilke utfordringer denne fasen vil by på.

Antall artikler: 9 artikler

    Due Diligence

Hva er en due dilligence, hvilke ulike typer due dilligence finnes og hvordan gå frem for å gjennomføre en due dilligence? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse spørsmålen.

Antall artikler: 5 artikler

    Emisjon

Hva er en emisjon og hvordan gå frem for å gjennomføre en? Hva bør du huske på? I denne serien finner du svarene.

Antall artikler: 6 artikler

    Emosjoner (følelser)

I denne artikkelserien lærer du hva en følelse er, hvilke vi har og hvordan disse påvirker oss og våre handlinger.

Antall artikler: 7 artikler

    Endringsledelse

Hva er endringsledelse og hvordan bruke endringsledelse til å endre en organisasjon på? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om endringsledelse.

Antall artikler: 39 artikler

    Etableringsfasen

En gjennomgang av etableringsfasen til oppstartsbedrifter, dvs. hva eierne må gjøre for å etablere selskapet som et aktivt selskap

Antall artikler: 11 artikler

    Eventmarkedsføring

Hva er eventmarkedsføring og hvordan bruke eventmarkedsføring på en effektiv måte. I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om eventmarkedsføring og bruken av denne form for markedsføring.

Antall artikler: 2 artikler

    Feilkilder

Hvilke feilkilder vil alltid kunne påvirke resultatene vi kommer frem til og hva kan vi gjøre for å oppdage og eliminere dem? I denne artikkelserien finner du svar på alt dette.

Antall artikler: 15 artikler

    Filosofi & vitenskap

Hva er filosofi og vitenskap? Hva er forskjellen? I denne serien går vi igjennom begrepene og teoriene knyttet til dem for å gi deg en forståelse av dem og hvordan du skal bruke dem.

Antall artikler: 26 artikler

    Finans- og pengepolitikk

Hva er finans- og pengepolitikk? I denne artikkelserien går vi igjennom disse to essensielle begrepene i samfunnsøkonomien og hvilken betydning denne politikken har på økonomien.

Antall artikler: 16 artikler

    Finansiering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke finansieringkilder som finnes og hvordan de virker, slik at du har kunnskapen du trenger for å velge korrekt finansiering til ditt selskap eller investering.

Antall artikler: 34 artikler

    Forhandlingsteknikk

Hva er forhandlingsteknikk og hvordan gå frem for å vinne forhandlinger? I denne artikkelserien finner du svarene på disse spørsmålene og alt annet du lurer på om forhandlinger.

Antall artikler: 11 artikler

    Forretninggrunnlaget

En gjennomgang av hva som inngår i forretninggrunnlaget som skapte virksomheten og gir den mål og mening. Samt hvorfor disse forholdene er viktig i all strategisk tenking og -planlegging.

Antall artikler: 7 artikler

    Forretningsmål

Hva er et forretningsmål og hvilket forretningsmål bør virksomheten velge som sitt overordnede forretningsmål? I denne serien går vi igjennom dette.

Antall artikler: 6 artikler

    Forretningsmodell

Hva er en forretningsmodell, hva skiller en forretningsmodell fra en forretningside og forretningstrategi, hvilke forretningsmodeller kan vi velge mellom, hvilke fordeler og ulemper har de og hvordan gå frem for å utvikle en forrretningsmodell? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 31 artikler

    Forretningsplan

I denne artikkelserien lærer du hva en forretningsplan er og hvordan du går frem for å skrive en vellykket forretningsplan. Enten du er et nyetablert selskap eller et veletablert selskap som bruker planen som en del av den strategiske planleggingen.

Antall artikler: 23 artikler

    Forretningsstrategi

Forretningsstrategien står i en særstilling i forretningsplanen som trekker opp virksomhetens overordnede strategiske kurs. I denne serien går vi igjennom hvilken strategi du bør velge og hvorfor du bør velge denne strategien.

Antall artikler: 20 artikler

    Forskning

I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet forskning og alt som er knyttet til dette begrepet. Grunnleggende kunnskap for alle som ønsker å lære å bruke vitenskapelige metoder.

Antall artikler: 11 artikler

    Forskningsdesign

Hva er et forskningdesign, hvilke ulike typer finnes og hvordan gå frem for å velge riktig forskningdesign?

Antall artikler: 14 artikler

    Forskningsprosessen

En gjennomgang av hvordan du bør legge opp forskningsprosessen for å få belyst en problemstilling på ønsket måte.

Antall artikler: 20 artikler

    Forvaltningens planlegging

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan planleggingen i forvaltningen skjer. Vi går igjennom hvordan den skjer på både et statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

Antall artikler: 2 artikler

    Forvaltninglære

I denne artikkelserien lærer du hva forvaltning er, hva som inngår i forvaltningen og hvordan den norske forvaltningen er bygd opp. Her går vi igjennom alle forvaltningsnivåene og oppbygningen av dem.

Antall artikler: 22 artikler

    Fundamental analyse

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en fundamental analyse er og hvordan du skal gå frem for å gjennomføre en fundamental analyse for å beregne korrekt verdi på en virksomhet og aksje.

Antall artikler: 23 artikler

    Fusjon og oppkjøp

I denne artikkelserien går vi igjennom hva fusjon og oppkjøp er, hva du bør tenke på i denne forbindelse og hvordan du rent praktisk går frem for å gjennomføre ett oppkjøp eller fusjon med ett annet selskap.

Antall artikler: 23 artikler

    Generalisering

Hva er generalisering og hvordan går vi frem for å generalisere resultatene vi kommer frem til?

Antall artikler: 3 artikler

    Genetikk

En gjennomgang av hvordan våre gener påvirker vårt utseende og atferd.

Antall artikler: 26 artikler

    Gründerens suksesskriterier

En gjennomgang av hva som skal til for å få suksess med en forretningside. Vi går her igjennom de vanligste suksesskriteriene.

Antall artikler: 6 artikler

    Gründerskolen

En artikkelserie som tar for seg det du trenger å vite om selskapsetableringen. En artikkelserie spesielt skrevet for grundere. Her går vi gjennom alt fra valg av selskapsform, firmanavn til styre og selve registrerings prosessen.

Antall artikler: 22 artikler

    Grunnleggende markedsføring

Etter å ha lest artikkelserien vil du vite hva markedsføring er, hvilke markedsføringteknikker som finnes og hvordan du skal gå frem for å lykkes med markedsføringen av noe.

Antall artikler: 26 artikler

    Historisk utvikling på ledelse

I denne serien går vi igjennom den historiske utviklingen av ledelsebegrepet og hvilke ledelseteorier som var de dominerende i disse tidsperiodene .

Antall artikler: 37 artikler

    HMS og intern kontroll

Hva er HMS og intern kontroll, og hvordan utvikle et tilfredsstillende HMS program?

Antall artikler: 22 artikler

    Holdninger

Hva er en holdning, hva skaper dem, hvilken betydning har dem på vår atferd og hvordan kan vi endre dem?

Antall artikler: 10 artikler

    Human Resource Management

Hva er Human Resource Management og hva skiller denne ledelseformen fra andre ledelseformer og -stiler? Hva kjennetegner HR og når brukes Human Resource Management?

Antall artikler: 5 artikler

    Hybrid-verdikjede

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en hybrid-verdikjede er og hvordan du skal gå frem for å utvikle en hybrid-verdikjede for din virksomhet.

Antall artikler: 12 artikler

    Immaterielle rettigheter

I denne artikkelserien ser vi på hva immaterielle rettigheter er og hvordan du kan beskytte dine immaterielle rettigheter for tyveri.

Antall artikler: 13 artikler

    Industrikapitalistisk utvikling

I denne artikkelserien tar vi for oss hvilke ulike teorier som finnes om industrikapitalistisk utvikling og hva de kan lære oss.

Antall artikler: 2 artikler

    Informasjon

I denne artikkelserien går vi igjennom det defuse begrepet informasjon og de ulike formene for informasjon som finnes, samt hvilke modeller vi kan benytte oss for å kartlegge viktige sider ved informasjonen.

Antall artikler: 14 artikler

    Informasjonssystem

I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hva ett informasjonssystem er, hva det består av og hvilke ulike former for informasjonssystemer som finnes.

Antall artikler: 16 artikler

    Innovasjon

Hva er innovasjon, hvilke former for innovasjon finnes, hvorfor er innovasjon viktig, hva skaper innovasjon og hvordan være innovativ? I denne artikkelserien går vi grundig igjennom innovasjons begrepet for å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring innovasjoner.

Antall artikler: 20 artikler

    Innovasjon - spredning og adopsjon

Hvordan spres og adopteres en innovasjon i et marked, hvor lang tid tar det, hvem vil være kundene og hvordan bearbeide dem? I denne artikkelserien ser vi nærmere på dette.

Antall artikler: 5 artikler

    Innovasjonens suksessfaktorer

Totalt finnes det 9 faktorer som avgjør om en innovasjons- og entreprenørprosess blir en suksess eller ikke. I denne artikkelserien går vi igjennom disse suksessfaktorene.

Antall artikler: 12 artikler

    Innovasjonkilder

Hvordan bør idefasen legges opp og hvilke kilder bør vi benytte for å finne vår neste store innovasjon? Her går vi igjennom spørsmålene og mulighetene

Antall artikler: 16 artikler

    Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse går ut på å skape en innovativ kultur og struktur, hvor medarbeiderdrevet innovasjon blomstrer og sørger for at virksomheten konstant er istand til å komme opp med nye innovasjoner.

Antall artikler: 50 artikler

    Innovasjonsmodell

Den lineære innovasjonsmodellen er den klassiske innovasjonsmodellen og viser innovasjonsprosessen som en lineær prosess, bestående av ulike faser/steg innovasjonsprosessen må gå igjennom før en innovasjon er kommasialisert.

Antall artikler: 18 artikler

    Inntekt og lønnsomhet

Hva er en inntekt, hvilke former for inntekter finnes, hvordan beregne inntekten osv. I denne artikkelserien finner du svar på alt du trenger å vite om inntekt i økonomiske sammenhenger.

Antall artikler: 10 artikler

    Innvendinger

Hva er en innvending og hvordan behandle dem så de ikke blir ett hindrer mot å få til et salg? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om behandling av innvendinger.

Antall artikler: 8 artikler

    Interesseorganisasjoner

I denne artikkelserien lærer du hva en interesseorganisasjon er, hvordan de oppstår, hvilken funksjon de har og hvor de har sitt maktgrunnlag fra. I tillegg går vi igjennom en del sentrale begreper og problemstillinger som gjelder for frivillige organisasjoner.

Antall artikler: 8 artikler

    Internationalisering

I denne artikkelserien går vi igjennom hva internasjonalisering er og hva det er viktig å tenke på når virksomheten skal ta skrittet ut på nye internasjonale markeder.

Antall artikler: 6 artikler

    Internett

Hva er Internett, hvordan virker nettet og hvordan kan vi bruke de ulike tjenestene som finnes på nettet? Deriblant hva kreves for å sette opp en nettside, e-postkonto, brannmur og lignende tjenester vi alle bruker på nettet.

Antall artikler: 28 artikler

    Intervjuguide

I denne artikkelserien ser vii på hva en intervjuguide er og hvordan du skal gå frem for å lage en god intervjuguide for dine kvalitative datainnsamlingsmetoder.

Antall artikler: 7 artikler

    Investeringanalyse

En investeringanalyse er en analyse vi gjennomfører når vi ønsker å investere i noe. F.eks. når vi ønsker å skaffe oss verdipapirer eller nye varige driftsmidler som biler, bygninger og maskiner.

Antall artikler: 14 artikler

    IPO

Hva er en IPO, hvordan gjennomføre en IPO og bør jeg delta i en hvis jeg får tilbud om det? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring IPO-er.

Antall artikler: 5 artikler

    Kalkulasjon

En serie som går igjennom hvordan vi skal gå frem for å kalkulere noe. Spesielt viktig når vi skal investere, analysere i og budsjettere noe.

Antall artikler: 16 artikler

    Key Account Management

Hva er key account management, hva inngår og hvordan bruke key account management på en effektive måte.

Antall artikler: 26 artikler

    Kjedesamarbeid

Hva er et kjedesamarbeid, hvilke ulike former for kjedeformer finnes og hvordan gå frem for å velge korrekt kjedesamarbeid for din virksomhet? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

Antall artikler: 12 artikler

    Kjøpsprosessen

Hva er en kjøpsprosess, hva består kjøpsprosessen av og hvordan kan du påvirke denne kjøpsprosessen slik at den ender opp med at kunden kjøper ditt produkt. I denne artikkelserien finner du svarene.

Antall artikler: 29 artikler
1 2 3