Series: Innovasjonsmodell

Den lineære innovasjonsmodellen er den klassiske innovasjonsmodellen og viser innovasjonsprosessen som en lineær prosess, bestående av ulike faser/steg innovasjonsprosessen må gå igjennom før en innovasjon er kommasialisert.

skrive

Lanseringsstrategi

Denne artikkelen er del 20 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 49 av 50 artikler i om Innovasjonsledelse

Denne artikkelen er del 18 av 18 artikler i om Innovasjonsmodell

Dreier forretningsplanen seg om forretningsstrategien til et nytt forretningskonsept eller en ny virksomhet, kreves det samtidig at forretningsstrategien angir en lansering strategi som forteller hvordan konseptet/virksomheten skal lanseres i markedet.

Les mer