Hjem Styre

Styre

Styret i bedriften

Hva er et styre, hvordan velges det, hvem velger det, hvor stort må det være, hvem kan sitte der og hvordan organiseres styret?

Hvem bør sitte i styret og hvordan avlønne dem?

La ikke styret bli en "gutteklubb" som bare eksisterer på papiret. Skaff deg et profesjonelt styre. La erfarne bedriftsledere komme med gode råd i full fortrolighet og fortelle deg om de største fallgropene.

Styrets oppgaver og ansvar

Hvilke lovpålagte oppgaver og ansvar har et styre ovenfor aksjonærer, myndigheter, ansatte og andre interessegrupper?

Bedriftsforsamling

Et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.

Styreformannen

Hvem kan være styreformann i et aksjeselskap, hvilke krav stilles og hvilke oppgaver har styreformannen?

Styreinstruks og formaliteter i styrearbeidet

En artikkel hvor vi ser på formalitetene før, under og etter et styremøte, slik at du er sikre på å følge korrekt og anbefalt fremgangsmåte.

Styremøte (“best praksis”)

Følg denne arbeidsmodellen og praksisen for styremøtene til virksomheten så er du sikker på at styremøtene holder seg innenfor det vi kaller "best praksis".

Inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet

Det finnes helt spesielle regler i Aksjeloven for inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet.

Huskeliste for et styre

Under finner du en huskeliste for styret. Den viser de viktigste tingene du må huske på i styrearbeidet: