Series: Forskningsprosessen

En gjennomgang av hvordan du bør legge opp forskningsprosessen for å få belyst en problemstilling på ønsket måte.

vitenskap

Forskning

Denne artikkelen er del 13 av 20 artikler i om Innovasjon

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Forskning

Denne artikkelen er del 20 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 1 av 16 artikler i om Forskningsprosessen

Denne artikkelen er del 17 av 33 artikler i om Kunnskap

Forskning er å identifisere enheter, definere variabler, lete etter sammenhenger, og forsøke å forstå om en variabel er årsaken til en annen

Les mer
Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Denne artikkelen er del 21 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler i om Forskningsprosessen

Denne artikkelen er del 5 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler i om Metode

Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler i om Forskningsperspektiv

Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på).

Les mer