Hjem Selgerstiler

Selgerstiler

Hvilken selgerstil og selgertyper er de mest effektive?

En selgerstil er en samlebetegnelse vi bruker for å beskrive hvordan en selger går frem for å skaffe seg en ny kunde gjennom å få en ordre fra dem og hva de foretar seg etter at ordren er inngått.

Selgerstil: X- og Y selgere

Teorien påpeker at før det er mulig å skape gode og varige relasjoner mellom salgsorganisasjonen (selgeren) og kunden, må det først foreligge en tilsvarende god relasjon mellom bedriften (ledelsen) og selgeren.

Transaksjons- og tranformasjonselgeren

Mens transaksjonselgeren anses som gårsdagens selgerstil, anses transformasjonselgeren som dagens, selv om dette er en svært enkelt og overfladisk behandling av hele problemstillingen.

Selgerstil: Løsning selger

Løsning selgeren har sitt utspring i hvordan amerikanske salgsorganisasjoner tenke salg for 20 - 30 år siden, og beskrives gjerne som den "klassiske" behovsorienterte selgeren.

Selgerstil: Resultat selger

Resultat selgeren går et steg videre i forhold til løsningselgeren og selger kunden et "resultat" og ikke "forventninger om et resultat".

Selgerstil: Partner selger

For partner selgeren er det endelige målet ikke å unngå dissonans mellom kundens forventninger til kjøpet og opplevelse av kjøpet. For partner selgeren er det endelige målet å skape varige relasjoner mellom partene ("ekteskap").

De 5 selgertypene

For å gjøre det enklere å rekruttere de rette selgerne, kan vi dele selgere inn i fire kategorier, basert på deres personlighet og holdninger.