Hjem 2019

Arkiver

Direkte markedsføring

Et interaktivt markedsføringsystem hvor ett eller flere medier benyttes for å skape en målbar reaksjon.

Direkte markedsføring – krever 3 byggesteiner

For at direkte markedsføring skal være et effektivt verktøy, kreves det imidlertid at tre byggesteiner er til stede.

DM krever hyppige markedsaktiviteter

Glemmer du kunden, kan du være sikker på at de også glemmer deg, henter den innenfor DM-kretser.

DM krever målbare aktiviteter som skaper en umiddelbar respons

Foruten de kravene jeg allerede har vært inne på finnes det også to andre krav en DM-kampanje må oppfylle for å kunne sies å være en direkte markedsføringskampanje.

Fullfilment (oppfølging) og kundelojalitet

Alle organisasjoner må ha et velutviklet oppfølgingssystem som består av en serie tiltak som påbegynnes når en direkte reklameaktivitet eller annen salgsinnsats har resultert i en ordre eller mottakelse av et svar.

Hvorfor utvikle en kundedatabase?

En gjennomgang av de viktigste grunnene for å utvikle en skikkelig kundedatabase for å optimalisere effekten av markedsinnsatsen.

Krav til en kundedatabase

All viktig informasjonen man har om sine kunder og prospect bør legges inn i kundebasen, slik at man ikke mister informasjonen, og raskt kan finne tilbake til den.

Hvilke opplysninger trenger vi i en kundedatabase?

En gjennomgang av hvilken opplysninger som bør inngå i en kundedatabase.