Series: Metode

En artikkelserie om metodelære. En gjennomgang av hva en metode er, hvilke ulike metoder som finnes, forskjellen mellom en metode, teori, modell og hypotese.

Metodetriangulering

Metodetriangulering

Denne artikkelen er del 3 av 20 artikler i om Metode

Bruker vi to forskjellige metoder i samme prosjekt kalles det en metodetriangulering. Metodetriangulering går med andre ord ut på at vi angriper et problem fra to forskjellige perspektiv for å finne et tredje.

Les mer
Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler i om Forskningsperspektiv

Denne artikkelen er del 21 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler i om Forskningsprosessen

Denne artikkelen er del 5 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler i om Metode

Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på).

Les mer
skrivebordundersokelse

Skrivebordundersøkelse og sekundærdata

Denne artikkelen er del 4 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 19 av 20 artikler i om Metode

Denne artikkelen er del 1 av 26 artikler i om Sekundærdata

Denne artikkelen er del 2 av 16 artikler i om Datainnsamlingmetode

Denne artikkelen er del 19 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Hva er en skrivebordundersøkelse og sekundærdata? Hvordan lage og benytte en skrivebordundersøkelse? Hvilke feilkilder vil dataene ha?

Les mer