Hjem Presentasjonsteknikk

Presentasjonsteknikk

Presentasjonsteknikk

Vi skal her se på noen generelle råd som gjelder for presentasjoner generelt. Imidlertid tar det ikke stor plass å beskrive de to viktigste kriteriene som må oppfylles for å lage en god presentasjon:

“Story telling”

"Story telling" er å fortelle en engasjerende og overbevisende historie til kunden. Antagelig den beste måten å få en kunde til å forstå, føle og gjøre noe på.

Foredrag

Cicero, også kalt fordragskunstens far, har utarbeidet følgende arbeidsmodell for hvordan man skal gå frem når man skal holde et foredrag

Manus (Manuskript)

Råd og tips for hvordan du skal gå frem for å skrive et manus til din presentasjon for en kunde, møte eller større gruppe.

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne.

Generelle råd for salgspresentasjonen

Hver entusiastisk og vis at du interesserer deg for tilhørerne, ikke bare budskapet som fremføres. Bruk gjerne "the dirty tricks".