Hjem Utvalgsplan

Utvalgsplan

Utvalgsplan

Utvalgsplanen skal fortelle hvem som skal være med i undersøkelsen, og skal omfatte minst følgende fire punkter:

Hva er et utvalg?

For å kunne si noe om populasjonen uten å måtte intervjue alle, trekker vi ut en stikkprøve fra populasjonen, eller rettere sagt - et utvalg fra det empiriske univers.

Definisjon av populasjon (teoretisk univers) og utvalgsramme (empirisk univers)

Vil si å definere den totale gruppen vi ønsker informasjon om og måten de skal identifiseres. For eksempel "Hele Norges befolkning"

Målgruppe (Utvalgsenhet)

Nesten like viktig som å beskrive hvilke enheter som kal inkluderes i undersøkelsen, er å beskrive hvilke som skal ekskluderes.

Utvalgsstørrelse

Hvor mange skal være med i undersøkelsen og hvordan skal jeg trekke utvalget ?

Representativt utvalg

Med et korrekt sammensatt utvalg menes at utvalget er representativt. Et representativt utvalg vil si at utvalget er trukket proporsjonalt med hensyn til ulike variabler.

Valg av utvalgmetode

Det er mange måter å trekke utvalget på, eller fremgangsmåte for å avgjøre hvem som skal være med i undersøkelsen

Sannsynelighetsutvalg

Sannsynlighetsutvalg vil si at alle enheter som trekkes ut har en kjent sannsynlighet for å komme med i utvalget.

Ikke-sannsynelighetsutvalg

Det finnes mange former for ikke - sannsynlighetsutvalg. Eksempler på ikke - sannsynelighetsutvalg er skjønnsmessig utvelging, utvelging med selvseleksjon, strategisk utvalg og slumpmessig utvelging.

Kjøp av adresser

Hvordan skal vi få tak i undersøkelsesenhetene vi har bestemt oss for å studere?