Hjem 2019

Arkiver

Immaterielle rettigheter

En idé kan beskyttes ved hjelp av patent, design/mønster eller varemerke. Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) er den nasjonale registrering myndigheten.

Patent

Med et patent får du enerett i inntil 20 år til å utnytte din oppfinnelse kommersielt. Et patent beskytter en praktisk løsning på et problem, der løsningen er av teknisk karakter, har en teknisk effekt og er reproduserbar.

Design- og mønsterbeskyttelse

Design- eller mønsterbeskyttelse innebærer at man har enerett til å utnytte en bestemt design kommersielt, det vil si formen eller utseende til den varen man vil selge, i et begrenset tidsrom.

Varemerkebeskyttelse

Et varemerke er et kjennetegn du som næringsdrivende kan benytte for å skille dine varer og tjenester fra andres.

Opphavsrett

Åndsverksloven gir opphavsrett til åndsverk. Opphavsretten er en enerett som gis til den som har skapt et åndsverk.

Arbeidstageroppfinnelser

Har du gjort en oppfinnelse i forbindelse med arbeidet ditt, og er usikker på hvilke rettigheter du har til oppfinnelsen?

Domenenavn – virksomhetens identitet på Internett

Et domenenavn fungerer som en adresse til informasjon og tjenester knyttet til en person eller en organisasjon på Internett.

IPR-strategi

En langsiktig plan (strategi) som forteller hvordan virksomheten skal beskytte og utnytte sine immaterielle rettigheter for å oppnå økt lønnsomhet og vekst på kort og lang sikt

Kartlegging av kjent teknikk

Før det er mulig å søke om å få patent på en ny teknisk løsning av et praktisk problem, må man forsikre seg om at andre ikke har registrert patent rettigheter på lignende tekniske løsninger.

Patentkrenkelser

En gjennomgang av hva man kan gjøre ved patentkrenkelser.

Bruk, salg og lisensiering av IP-rettigheter

Det er tre måter å skape verdi fra IP rettigheter. Bruk de, selg de eller lei de ut.

Verdsettelse av patenter og patentporteføljer

Etter å ha brukt ressurser på å finne opp, søke om patenter og håndheve sine rettigheter så er det muligens et spørsmål som gjenstår – hva er det verdt?

Oppfølgingssøknader av patenter

De fleste av virksomheter som har registrert ett patent sier at de har levert oppfølgingssøknader til sin opprinnelige patent.