Hjem Produkt

Produkt

Produkt

Et produkt er alt som kan tilbys markedet og som dekker (legale) behov og tillegges verdi, slik at det oppstår et bytteforhold

5 Produktnivåer

Det er idag blitt vanlig å skille mellom fem ulike produktnivåer. Basis-, konkret-, utvidet-, meta- og potensielt produkt.

Basis produktet

Basisproduktet er uttrykk for behovet som produktet dekker for kunden. Husk at kunden ikke vurderer produktet etter hva det er, men hva det gir.

Det konkrete produkt

Omkring basisproduktet omgis det en produktdimensjon vi kaller det konkrete produkt. Det konkrete produkt dreier seg om de produktattributtene som gjør produktet spesielt i forhold til andre.

Det utvidede produktet

Den tredje produktdimensjonen kalles det utvidet produkt, og angir hva som omgir produktet. Får jeg garantier eller opplæring? Hvordan er servicen? Leveringssikkerheten ? Betalingsbetingelsene ? Distribusjonsform ?

META produktet (merkevare og posisjonering)

Det metafysiske produktet er alt som omgir et produkt og som vi ikke kan ta på. Våre følelser, preferanser, verdier, tanker, assosiasjoner, opplevelser o.l.

Det potensielle produktet

Det gjelder å ligge et hestehode foran konkurrentene, og skal man til enhver tid være i stand til å tilfredsstille kundenes behov og forventninger må man drive konstant produktutvikling.

Produktsortiment og sortimentpolitikk

Et produktsortiment er det totale antallet produktkategorier og produktvarianter en virksomhet tilbyr et marked eller en kjøper.

Produktkart

Produktkartet er et effektivt strategisk analyseverktøy for å skaffe seg oversikt over viktige produktparametre, sett med kundens øyne.

Portfoliomatrise (BCG matrisen)

Hva er en portfoliomatrise, også kalt BCG matrisen,, og hva brukes den til?

Selementanalyse

Hva er en selementanalyse, hva kan slike analyser brukes til og hvordan bruke selementanalyser?