Hjem 2019

Arkiver

Bacheloroppgave

Oppgaven skrives det siste semestre og skal gi deg muligheten til å dokumentere din faglige kunnskap og innsikt i hva du har lært de 3 årene

Bacheloroppgaven sin oppbygning

Disse retningslinjene følger en klassisk oppgavestruktur, og skal være en hjelp til å gi det faglige arbeidet en best mulig presentasjon.

Gjør barcheloroppgaven til din jobbsøknad!

Det beste rådet vi kan gi til dem som skal begynne på sin barcheloroppgave er: Gjør barcheloroppgaven til jobbsøknad!

Barcheloropgaven sin forside

Barcheloroppgavens førsteinntrykk er svært viktig. Studier viser at før sensor har begynt å lese oppgaven, vil de ha dannet seg et helhetsinntrykk

Barcheloroppgavens problemstilling og avgrensning

Å formulere en problemstilling så presist som mulig er vanskelig. Du må nesten alltid avgrense det teoretiske feltet for å gjøre dette overkommelig.

Barcheloroppgavens teorikapittel

Teoridelen i bacheloroppgaven legger det vitenskapelige grunnlaget for empirien du velger å henter inn for å belyse problemstillingen

Metodekapittelet i Barcheloroppgaven

Metodekapitlet skal vise hva du har gjort (i oppgaven, forsøket, praksis), og hvordan du gjorde det.

Bacheloroppgavens drøfting

Å drøfte vil si å diskutere et saksforhold, og denne diskusjonen skal foregå med argumenter.

Barcheloroppgavens avslutning

Noen oppgaver krever en konklusjon, mens andre kan greie seg med en oppsummering. Problemstillingen og forskningspørsmålene er her avgjørende

Språket i en bacheloroppgave

Språket i en bacheloroppgave skal være objektivt, formelt og klart. Det betyr at du bør være forsiktig med å bruke muntlig og hverdagslig språk.

Delkapittel, avsnitt og tekstbinding i barchloroppgaven

Alle barchloroppgaver trenger en logisk oppbygd struktur som det er enkelt å finne fram og navigere i.

Barcheloroppgavens kilder og litteraturliste

Tar vi utgangspunkt i åndsverkloven kan vi trekke opp følgende retningslinjer som gjelder for alle skrevne oppgaver.

Fremtidens yrker – hva slags folk trenger vi i fremtiden?

Vi vet allerede mye om hva slags yrkesaktive vi trenger i fremtiden etter hvert som verden blir stadig mer digitalisert og globalisert.