Hjem 2019

Arkiver

Teknisk analyse

Teknisk analyse går ut på å bruke tidligere kursbevegelser til å spå fremtiden, altså se på om historien gjentar seg.

Dow – Teori

Teorien omhandlet aksjemarkedets sammenheng med de grunnleggende økonomiske forretningsbetingelsene.

Trend

Trend er det viktigste konseptet i teknisk analyse, og brukes for å definere den generelle retningen på en markedsbevegelse for ulike tidsperioder.

Diagrammer

Når du ser på et diagram, er det flere faktorer som du bør være klar over når det gjelder hvordan de påvirker den informasjonen som blir gitt.

Støtte og motstand

Et verktøyene som oftest blir brukt i teknisk analyse. Psykologi samt tilbud og etterspørsel er to faktorer som spiller en viktig rolle ved støtte og motstand.

Kontinuitetsmønstre

Kontinuitetsmønstre indikerer en pause i en trend, noe som tyder på at den forrige retning vil gjenopptas etter en periode.

Matematiske handelsindikatorer

De matematiske handelsmetodene gir en objektiv visning av prisaktiviteten. Det hjelper deg å bygge opp en visning på prisretningen og timingen, redusere frykt og unngå overtrading

Fibonacci-analyse og Elliott-bølgeteori

Mønster refererer til bølgemønstre eller formasjoner, mens forhold er nyttig for å måle bølger

Formasjoner

Ved at formasjonene dannes av en samling av støtte- og motstandsnivåer som oppstår som en følge av korreksjonsbevegelser i en trend.

Volum og volumanalyse

Volum kan måles i antall kroner eller eventuelt i antall aksjer som blir omsatt. Ser man på volumet i en aksje kan dette være en indikator på intensiteten i handelen og dermed den psykologiske signifikansen