Hjem Inntekter

Inntekter

Inntekt

Inntekt er den øvre grense for hva en person, bedrift, organisasjon eller et land kan kan forbruke i løpet av en periode uten å minske formuen (eller stifte gjeld)

Bedriftens inntekter (næringsinntekt, omsetning, salg, profitt)

Summen av alle de varene eller tjenestene de selger ved at de får penger tilbake og er et tall som skal fremgå av virksomhetens regnskap.

Grenseinntekt og differanseinntekt

På samme måte som grensekostnaden viser hva det koster å produsere én ekstra enhet av en vare, viser grenseinntekten hvor stor inntekt én ekstra produsert enhet gir.

Hvordan øke inntektene?

Den eneste måten en virksomhet kan øke sine inntekter på er gjennom å velge en av følgende fire strategier.

Inntekt- og lønnsomhetsanalyser

Den eneste måten man kan øke sin lønnsomhet på er gjennom å øke sine inntekter og/eller redusere sine kostnader. Som oftest ønsker vi å gjøre begge deler. Dette krever kontinuerlige regnskapanalyser for å avdekke hvor forbedringsområdene ligger.

Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)

Den kombinasjonen av pris og mengde som gir bedriften det største overskuddet kalles vinnings optimal produksjonsmengde.