Hjem Gründerskolen

Gründerskolen

Gründer / Entreprenør

Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entrepenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.

Gründerskolen

Gründer - skolen er en artikkelserie skrevet for grundere som ønsker å realisere sin forretningside.

Før du starter entreprenør/grunderprosessen

En gjennomgang av hva du bør tenke igjennom før du tenker seriøst på å starte en egen virksomhet for å realisere din forretningside.

Suksesskriterier for en entreprenør/grunder

Punktene nedenfor er en liten pekepinn på hva du bør tenke gjennom og fokusere på for å lykkes som grunder.

Etableringsprosessen til en entreprenør/grunder

Prosessen med å etablere et eget firma som skal realisere en ide du har kan deles opp i følgende fire faser: fra ideen oppstår til du selskapet i driftsfasen.

Etableringsprosessen: Fase 1 – Fra ide til beslutning

Ide og beslutningsfasen leder frem til planleggingsfasen hvor du starter planleggingen av etableringen av selskapet

Etableringsprosessen: Fase 2 – Fra planlegging til etablering

Når beslutningen om å starte et eget firma er tatt starter planleggingsfasen som går ut på å planlegge hvordan du skal gjennomføre forretningsideen i detalj.

Etableringsprosessen: Fase 3 – Fra registrering til lansering av selskapet

En gjennomgang av hva du må gjøre når selskapet er registrert og frem til lanseringen av ditt tilbud.

Innovasjonsmodell

En modell som forteller hvordan innovasjonsprosessen skal legges opp for å ende opp med en gjennomførbar innovasjon

Idéfasen

Idefasen er starten på en innovasjon og av den grunn ekstremt viktig. Vi går her igjennom hva du bør tenke på.

Research fasen

Når du sitter med en god forretningsidè, er neste fase å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til dine ressurser, lovverket og konkurransesituasjonen.

Beslutningsfasen – skal vi gå videre med ideen eller ikke?

Skal du slutte jobben, satse alle sparepengen og begynne å jobbe heltid med denne forretningsideen?

Planleggingsfasen til entreprenøren/grunderen

Det heter seg at halve hemmeligheten til suksess, er å unngå å gjøre kjente feil. Det ligger mye sant i dette uttrykket.

Kapitaliseringsfasen til entreprenøren/grunderen

Kapitaliseringsfasen tar for seg hvordan du skal skal klare å skaffe pengene som trengs for å realisere forretningsideen og forretningsplanen

Etableringsfasen til selskapet

En gjennomgang av hva du må tenke på og gjøre i etableringsfasen av egen virksomhet.

Driftsfasen til selskapet

Når selskapet er etablert går selskapet over til sin driftsfase som er den siste fasen i grunderprosessen.