Hjem Gründerskolen

Gründerskolen

Gründer / Entreprenør

Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entrepenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.

Gründerskolen

Gründer - skolen er en artikkelserie skrevet for grundere som ønsker å realisere sin forretningside.

Gründerskole del 1: Før du starter

En gjennomgang av hva du bør tenke igjennom før du tenker seriøst på å starte en egen virksomhet for å realisere din forretningside.

Gründerskole del 2: Suksesskriterier

Punktene nedenfor er en liten pekepinn på hva du bør tenke gjennom og fokusere på for å lykkes som grunder.

Gründerskole del 3: Etableringsprosessen

Prosessen med å etablere et eget firma som skal realisere en ide du har kan deles opp i følgende fire faser: fra ideen oppstår til du selskapet i driftsfasen.

Gründerskole del 4: Idéfasen

Hvorfor ønsker du å starte et selskap? Alle grunderprosjekter starter med en idefase hvor ideen om å starte en ny virksomhet blir født av grunderen.

Gründerskolen del 5: Research fasen

Når du sitter med en god forretningsidè, er neste fase å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til dine ressurser, lovverket og konkurransesituasjonen.

Gründerskole del 6: Beslutningsfasen

Skal du slutte jobben, satse alle sparepengen og begynne å jobbe heltid med denne forretningsideen?

Gründerskole del 7: Planleggingsfasen

Det heter seg at halve hemmeligheten til suksess, er å unngå å gjøre kjente feil. Det ligger mye sant i dette uttrykket.

Gründerskole del 8: Kapitaliseringsfasen

Kapitaliseringsfasen tar for seg hvordan du skal skal klare å skaffe pengene som trengs for å realisere forretningsideen og forretningsplanen

Gründerskole del 9: Etableringsfasen

En gjennomgang av hva du må tenke på og gjøre i etableringsfasen av egen virksomhet.

Gründerskole del 10: Driftsfasen

Når selskapet er etablert går selskapet over til sin driftsfase som er den siste fasen i grunderprosessen.