Series: Ressursledelse og ressursforvaltning

En gjennomgang av hva ressursledelse og ressursforvaltning er og betydningen av dette arbeidet for virksomhetens suksess.

vrio analyse

SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

Denne artikkelen er del 17 av 19 artikler i om Ressursledelse og ressursforvaltning

Denne artikkelen er del 7 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 6 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

Les mer