Series: Markedsøkonomiens historiske utvikling

I denne artikkelserien går vi igjennom markedsøkonomiens historiske utvikling fra oldtiden og frem til idag.