Hjem 2021

Arkiver

Innledning til holistisk systemledelse

Teoriens utgangspunktet er systemteori som ser på organisasjonen som et holistisk system, bestående av tusenvis av aktiviteter, prosesser og koblinger

Hvorfor trenger vi teorier og modeller?

jo flere komplekse sammenhenger kan du se og jo større innsikt i den kompliserte verden får du. Dette er teorienes store fordel og nytteverdi.

Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?

Ingen av ledelseteoriene er korrekte og ingen er feil. De inneholder alle deler av sannheten og vil gjøre seg gjeldende som den beste løsningen på problemet i ulike situasjoner.

Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?

Alle levende organismer utvikler seg over tid gjennom prøving og læring, hvor de sterkeste genene for de ønskede egenskapene overlever.

Hvordan kan vi spå fremtiden?

Det vi gjør idag danner grunnlaget for det vi gjør i morgen. Det vi gjør i dag er det vi planla i går. Slik er livet for de fleste av oss.

Hva er en organisasjon og hvorfor trenger vi dem?

En organisasjon er en gruppe mennesker som forsøker å nå bestemte mål gjennom samarbeid og samhandling.

Systemteori

Systemteori ser på organisasjonen fra et fugleperspektiv og forteller oss hvordan den fungerer som en helhet og hvordan den bør fungere

Den konseptuelle foretaksmodellen

Modellen består av fire delsystemene: koalisjonssystemet, transformasjonssystemet, atferdssystemet, ledelsessystemet, og seks prosesser.