Hjem Etableringsfasen

Etableringsfasen

Etableringsfasen til selskapet

En gjennomgang av hva du må tenke på og gjøre i etableringsfasen av egen virksomhet.

Oppstartsbedrifters kjennetegn

Oppstartsbedrifter skiller seg fra etablerte selskaper på mange måter som gir dem mindre konkurransestyrke enn sine konkurrenter. Noe som gjør det vanskelig for dem...

Innovasjonsinkubator

Et sted der gründere og nylig etablerte bedrifter kan få hjelp til å vokse. Vi skiller her mellom tre typer inkubatorer.

Styret

Hva er styrets oppgave, hvilke krav og plikter stilles til et styre?

Registrer selskapet

Myndighetene krever at stifter et selskap, når du ansetter arbeidstakere og/eller når du starter omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester. Så sant minst en av disse situasjonene oppstår, skal du registreres i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Hvem skal føre regnskapet?

Skal du føre regnskapet selv eller sette det bort til en regnskapsfører?

Å leie lokaler

Å leie lokaler er ofte en lang og tidkrevende prosess, hvor det er mange spørsmål som må behandles. Spørsmål av både strategisk og stor økonomisk betydning for selskapet må besvares før det endelige valget tas.

Markedsføring av oppstartsbedriften

For å lykkes må entreprenøren benytte seg av entreprenøriell markedsføring som er forankret i en markedsplan som er utledet av forretningsplanen

Entreprenørens nettverkbygging

Vi kan gå så langt som å si at uten et godt sosiale nettverk vil ingen entreprenører lykkes med sin forretningside.

Entreprenøriell markedsføring

Entreprenøriell markedsføring er markedsføring som utføres av entreprenøren selv i oppstartsbedrifter.