Hjem 2019

Arkiver

Human Resource Management

Bygger på human – relation – bevegelsens arbeid og fokusererer på de resultater og ideer som organisasjonspsykologene har kommet frem til.

Human-resource leder (HR leder)

En Human-Resource-leder kan best sammenlignes med en katalysator. En leder som kan bremse og få fortgang i en prosess uten selv å delta.

HR krever psykologi, sosiologi og antropologi kompetanse

En HR leder må ha inngående kunnskaper og forståelse av hva som påvirker og styrer såvel enkeltindividenes atferd som gruppenes atferd

Human Resource Management oppgaver

Human Resource Management omfatter en lang rekke lederoppgaver som enhver leder må forholde seg til. Noen sentrale oppgaver er....

Nettverksbygging

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene.