Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 16 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Introduksjon

Før innholdsfortegnelsen plasseres en introduksjonside som forteller hva som er formålet med forretningsplanen.

Er planen skrevet for å skaffe kapital til et nytt grunderprosjekt eller trenger man kanskje påfyll til en tom kasse (kapitaltilførsel). Grunnene kan være så mange.

Start med å angi hva som er formålet, slik at man vet hva man kan forvente å finne før man starter på lesningen.

Dette er viktig for at man skal lese planen med de ”rette brillene”, og for at andre ved en senere anledning raskt skal finne tilbake til det rette dokumentet igjen. Ved å lese introduksjonen skal man raskt og enkelt skjønne hva som er formålet med dette dokumentet.

Dette trenger ikke å være mer enn noen få linjer.

Sammendrag (Styrets beretning)

Etter innholdsfortegnelsen plasseres et sammendrag av forretningsplanen. Mange velger å kalle denne delen for ”Styrets beretning”, da det som regel er styreformannen som signerer forretningsplanen etter at den er styregodkjent.

Talere og skribenter har lenge kjent til følgende fremgangsmåte: Først sier du hva du kommer til å si – så sier du det – for til slutt si hva du nettopp har sagt. Styrets beretning fyller den første oppgaven – å si hva du kommer til å si.

Sammendraget bør være på 1-3 sider og ta for seg de viktigste momentene i planen på en kort og lettfattelig måte. Husk at for en investor står risiko, avkastning og verdien på selskapet sentralt.

Ikke glem at de som skal lese forretningsplanen ofte mottar så mange forretningsplaner at de holder på å drukne i dem. Mange lånegivere og investorer sier rett ut at de kaster mange forretningsplanen rett i søppelbøtta hvis sammendraget/styrets beretning ikke vekker deres interesse. Det er derfor viktig at sammendraget gir en god forståelse av hva dette dreier seg om, og at informasjonen er så presis som mulig. Etter å ha lest denne delen av planen bør vedkommende vite i store trekk hva som kommer senere og glede seg til å ta fatt på selve forretningsplanen..

Tonen bør være forretningsmessig, og den bør gi leseren følelsen av at dette er både spennende og viktig. Pass imidlertid på at du gir en nøyaktig og saklig fremstilling av planen, uten at du lar deg rive med av dine egne overdrevne forventninger og antagelser. Kom ikke med påstander du ikke kan bevise eller i det minste underbygge på en skikkelig måte.

Selv om sammendraget står først i forretningsplanen, bør den skrives til slutt. Underveis når planen skrives vil du oppleve at den opprinnelige planen vil bli korrigert og justert mange ganger, før den endelige planen er ferdig.

Det finnes mange måter å bygge opp dette sammendraget på, men en måte som har vist seg effektiv er å presentere nøkkelpunktene fra hver av kapitlene i planen. F.eks. kan man åpne med et par setninger om hva firmaet driver med og hvilket trinn i utviklingen man har kommet til. Deretter går man videre til de ulike funksjonsområdene. Målet er her å få frem nøkkelpunktene og de grunnleggende tankene innenfor hvert av områdene i planen, slik at de blir så interessert at de bare må lese fullversjonen som kommer senere i presentasjonen.

Under finner du noen momenter som ofte er vanlige å ta med i sammendraget:

 • En kortfattet beskrivelse av virksomheten, for eksempel: forretningsidé, når selskapet ble startet og av hvem, hvilke produkter som utvikles, produseres eller selges, datterselskap, utenlandske forbindelser, eksportvirksomhet.
 • Eierstruktur og hvem som inngår i styret og selskapsledelsen.
 • Omsetning og resultat for de siste tre årene, budsjettert inneværende virksomhets år, samt prognose for de kommende tre årene.
 • Formålet med forretningsplanen, for eksempel rettet mot bank eller investorer for finansierings forslag, som arbeidsgrunnlag for ledelsen i utarbeidelsen av fremtidig produktstrategi osv.
 • Virksomhetens sterke sider, for eksempel produkter, patenter, eierrettigheter på produkter, markedsstilling, agenturer, kompetanse.
 • Eventuelle faktorer som er viktige for virksomhetens videre utvikling og fremgang, for eksempel avslutning av produktutvikling eller eksportsatsing.
 • Risikofaktorer, for eksempel høy produktutviklingstakt i bransjen.
 • Håndtering av risikofaktorene.
Fant du ikke svaret? Klikk her for å spørre redaksjonen!

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan også lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Presentasjon av forretningsplanenBakgrunn og generell beskrivelse av firmaet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen