Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien vil du lære hva et behov er, hvilke behov vi har, samt hvilke behov modeller og teorier som finnes

Atferd er et resultat av et udekket behov

Selv om all menneskelig atferd alltid er et resultat av et samspill mellom situasjonen vi befinner oss i, arvelig faktorer (genetikk) og miljøet vi vokser opp, lærer og modnes i, er de fleste teoretikere og forskere idag enige om at våre behov er den mest grunnleggende drivkraften bak all planlagt atferd. Har vi ikke behov for noe som gjør oss motivert til å utføre en bestemt atferd ut i fra et utilitaristisk hedonistisk synspunkt vil vi sjelden utføre denne atferden. Av den grunn er det viktig at vi vet hva et behov er, hvilke behov vi har og hvilken betydning disse behovene har for vår atferd.

Hva er et behov?

Den vanligste definisjonen av et behov er denne:

Et behover en følt mangel som er nødvendig for vårt velvære. F.eks. mat.

Denne definisjonen sier at et behov er et uttrykk for en mangel i kroppen, et signal om at vi trenger noe som kan fjerne mangelen. Hva vi trenger er selvfølgelig avhengig av hva mangelen (behovet) er. 

Likevekstteorien (homostaseteorien) ser på et behov som et uttrykk for en ubalanse i homostasen. En ubalanse som vi bevist vil prøve å bringe i balanse igjen ved å gjennomføre en handling som går ut på å skaffe oss et målobjekt som kan tilfredsstille behovet. Dvs. fjerne ubalansen i homostasen. Ubalansen (mangelen) er det vi kaller behovet, mens det vil bruker for å fjerne mangelen kalles målobjekt.

Mangelen som behovet er et uttrykk for vil skape en drift, dvs. et “sug” eller “spenning“, som gir “energi” til å utføre en eller annen handling (atferd). Et behov er med andre ord noe som skaper en uimotståelig trang etter noe som fører til en handling som har som mål å dekke denne mangelen (behovet). Vi kan dermed si at behovene våre er grunnlaget for alt vi gjør.

Andre vil påstå at behov er:

“Forhold og elementer i omgivelsene som må oppfylles for at et menneske skal kunne overleve og utvikle seg på en optimal måte.”

Hva som er optimalt, er imidlertid kulturelt og sosialt betinget, men de generelle reglene som gjelder for alle mennesker og kulturer går godt frem av Maslows behovspyramide.

Når vi mangler vann, foreligger det et behov som må tilfredsstilles. Får vi ikke tilfredsstilt dette behovet vil vi føle et ubehag og smerte kan oppstå etterhvert. Mangler vi vann føler vi oss stadig mer tørst. Får vi ikke vann vil til slutt dø av tørste og vannmangel. Kan noe tilsvarende sies om en pose Twist ? Om en bil? Kunst ? Selvfølgelig kan vi si at vi har behov for flere hestekrefter under panseret.

Behov og motiv

Når et behov fører til handling, foreligger det et motiv. Motivasjon er dermed en indre tilstand som gir energi og retning til handlingen. Begrepene behov og motiv må dermed sees i sammenheng for at begrepene skal gi mening.

Målobjekt

Et målobjekt er:

” Det en person bruker for å dekke sitt behov “

Ingen har behov for en drill eller et 3” bor. De har behov for et 3” hull i veggen. Drillen og boret er målobjektene som brukes for å dekke behovet. De er ikke behovet i seg selv.

De fleste menneskene innenfor en subkultur eller sosial klasse har som regel de samme behovene. Hvorfor de allikevel kan fremstå svært forskjellig skyldes at vi velger forskjellige målobjekter for å tilfredsstille behovene våre.

Sammenhengen mellom behov, motiv og målobjekt kan visualiseres slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.