Domene og webhotell fra OnNet.no

Skader eller mangler i det fysiske arbeidsmiljøet kan i de fleste tilfeller teknisk sett utbedres relativt enkelt og greit – om enn ofte med store kostnader. En større virksomhet har gjerne en særskilt driftsavdeling, et vedlikeholdskontor eller liknende, som kan ta seg av slike ting.

Det å forebygge at fysiske skader eller mangler oppstår, er det ikke alltid like lett å få til.

Men i enda større grad gjelder dette forebygging og utbedring av skader eller mangler ved det psykososiale arbeidsmiljløet. Når slike skader først har skjedd, eller mangler er blitt synlige for de tilsatte, kan forsøk på utbedring ofte vise seg å være for sent og forgjeves. I kjølvannet av slike saker oppstår det såre følelser, utmattelse, konflikter og sykefravær. Og der og da er det i hvert fall ikke snakk om forebygging.

Forebygging av alt som kan skade et godt arbeidsmiljø vil måtte gjennomføres som et langsiktig og vedvarende arbeid på mange plan og på bred front. Derfor er det viktig at HMS-håndboken har retningslinjer også for dette – helst med enkle metodiske opplegg og klar ansvarsfordeling. I tillegg bør en ha årsplan med klare frister for hva som skal skje når.

Forebygging av skader og ulykker

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.