Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

En kapitalforhøyelse må være forankret i et vedtak i generalforsamlingen, og vedtaket i generalforsamlingen må være basert på forslag fra selskapets styre. Reglene og prosesskravene for dette er gitt av aksjelovens kapittel 10

Starter med forslag fra styre

Første skritt i emisjonprosessen er at styret fremmer et forslag til generalforsamlingen om at kapitalen skal forhøyes med et gitt beløp, sammen med forslag til nødvendige vedtektsendringer.

Når styret foreslår kapitalforhøyelse i aksjeselskapet (AS) for generalforsamlingen, må de samtidig angi om pengene skal skaffes til veie ved overføring av fondsmidler (forndsemisjon), ved konvertering av gjeld, om aksjonærene skal betale inn mer, eller om andre enn nåværende aksjonærer skal bli tilbudt å tegne aksjer i selskapet.

Innbetaling av mer aksjekapital kan være innbetaling i form av penger og/eller eiendeler. Styret må også ta stilling til om det skal utstedes nye aksjer eller om de eksisterende aksjene skal få høyere pålydende verdi.


Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling

Neste skritt i emisjonprosessen er at styret innkaller til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de eksisterende aksjonærene i selskapet må ta stilling til spørsmålet, omfanget og betingelsene for emisjonen.

Vedtak i generalforsamlingen eller via styrefullmakt

Generalforsamlingen kan beslutte kapitalforhøyelsen direkte, eller via fullmakt til selskapets styre, hvor styret eventuelt foretar den endelige beslutningen om kapitalforhøyelse. De to mulighetene kan forklares slik:

Vedtak i generalforsamlingen: Emisjonen blir vedtatt av generalforsamlingen etter forslag fra styre. Dette alternativet er regulert i aksjelovens § 10-1 til § 10-13,

Via styrefullmakt: Generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å gjennomføre emisjonen. Dette alternativet er regulert i aksjelovens § 10-14 til § 10-19. Her er det styret alene som beslutter å øke egenkapitalen innenfor de rammebetingelsene som er gitt av generalforsamlingens styrefullmakt.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.