Domene og webhotell fra OnNet.no

En kapitalforhøyelse må være forankret i et vedtak i generalforsamlingen, og vedtaket i generalforsamlingen må være basert på forslag fra selskapets styre. Reglene og prosesskravene for dette er gitt av aksjelovens kapittel 10

Starter med forslag fra styre

Første skritt i emisjonprosessen er at styret fremmer et forslag til generalforsamlingen om at kapitalen skal forhøyes med et gitt beløp, sammen med forslag til nødvendige vedtektsendringer.

Når styret foreslår kapitalforhøyelse i aksjeselskapet (AS) for generalforsamlingen, må de samtidig angi om pengene skal skaffes til veie ved overføring av fondsmidler (forndsemisjon), ved konvertering av gjeld, om aksjonærene skal betale inn mer, eller om andre enn nåværende aksjonærer skal bli tilbudt å tegne aksjer i selskapet.

Innbetaling av mer aksjekapital kan være innbetaling i form av penger og/eller eiendeler. Styret må også ta stilling til om det skal utstedes nye aksjer eller om de eksisterende aksjene skal få høyere pålydende verdi.

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.