Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

En kapitalforhøyelse må være forankret i et vedtak i generalforsamlingen, og vedtaket i generalforsamlingen må være basert på forslag fra selskapets styre. Reglene og prosesskravene for dette er gitt av aksjelovens kapittel 10

Starter med forslag fra styre

Første skritt i emisjonprosessen er at styret fremmer et forslag til generalforsamlingen om at kapitalen skal forhøyes med et gitt beløp, sammen med forslag til nødvendige vedtektsendringer.

Når styret foreslår kapitalforhøyelse i aksjeselskapet (AS) for generalforsamlingen, må de samtidig angi om pengene skal skaffes til veie ved overføring av fondsmidler (forndsemisjon), ved konvertering av gjeld, om aksjonærene skal betale inn mer, eller om andre enn nåværende aksjonærer skal bli tilbudt å tegne aksjer i selskapet.

Innbetaling av mer aksjekapital kan være innbetaling i form av penger og/eller eiendeler. Styret må også ta stilling til om det skal utstedes nye aksjer eller om de eksisterende aksjene skal få høyere pålydende verdi.


Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss