Domene og webhotell fra OnNet.no

 

Innholdsfortegnelse

Hva er et problem?

For at det skal være mulig å løse et problem er det en forutsetning at vi vet hva et problem er. En relativ god definisjon av begrepet problem er denne definisjonen:

“Et problem er dissonans mellom ønsket tilstand og opplevd tilstand”.

Dette kan illustreres slik:

Hva er forskjellen mellom et lite og stort problem?

Som det går frem av definisjonen over er et problem avstanden mellom mål og virkelighet. Størrelsen på et problem avgjøres av avstanden mellom opplevd tilstand og ønsket avstand. Jo større denne avstanden er, jo større oppleves også problemet som.

Har vi som mål å oppnå en markedsandel på 20 % i segment A, mens salgsresultatene viser at vi kun har oppnådd en markedsandel på 10% har vi et større problem enn resultatet er en markedsandel på 18%.

Problemtyper

Det finnes mange former for problemer. En grovsortering er å skille mellom (listen er ikke utfyllende):

  • Personlige problemer

  • Mellommenneskelige problemer

  • Organisatoriske problemer

  • Økonomiske problemer

  • Markedsmessige problemer

  • Tekniske problemer

Hva er en problemstilling?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss