Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.

    Denne artikkelen er del 3 av 47 artikler om Markedsføring >> Grunnleggende markedsføring
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 6 av 11 artikler om Markedsføring >> Markeder
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Markedet kan også deles inn etter markedsstruktur og markedsform.

Vinmonopolet opererer for eksempel i et marked med en monopol situasjon i Norge, da det kun er dem som har lov til å selge sterke alkoholholdige produkter, mens en Narvesen kiosk opererer i et marked preget av fullkommen konkurranse, hvor den enkelte kiosk ikke står fritt til å sette prisen på den enkelte vare (f.eks. på melk).

Markedsinndeling basert på markedsform bygger på en analyse hvor markedet blir delt opp etter følgende kriterier:

 • Tilbydernes mulighet til å føre en selvstendig prispolitikk.
 • Forbrukernes innstilling overfor den enkelte tilbyder og hans produkt.
 • Antall bedrifter som selger samme eller beslektet vare
 • Størrelsesfordeling bedriftene imellom
 • Etableringhindringer

På bakgrunn av overstående kriterier er det vanlig å dele tilbyderne i et marked inn i fire markedsformer:

Illustrasjonen under viser hvor mange tilbydere som opererer på disse fire markedsformene:

                          Antall selgere

  1 Få store Mange små
Homogent marked Monopol Oligopol Atomisk-
konkurranse
 
Hetrogent marked Differensiert
oligopol
Monopolistisk konkurranse  

 

I de påfølgende artiklene i artikkelserien om markeder og markedsformer vil jeg ta for meg hva som kjennetegner hver av disse fire markedsformene.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
    Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << MarkedMarkedssegmentering >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsføring
 • Marked
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Markedssegmentering
 • Markedsføringshjulet
 • Markedsystem
 • Orienteringsretninger innen markedsføringen
 • Produkt- og produksjonsorientert markedsføring
 • Salgsorientert markedsføring
 • Markedsorientert markedsføring
 • Samfunnsorientering markedsføring
 • Markedsføring i et større perspektiv
 • Markedsjef
 • Markedsavdelingen
 • Salgs- og distribusjonsapparat
 • Kunden og kundeanalyse
 • Produktet / tjenesten må holde mål
 • Helhetlig markedsføring og markedsplanlegging
 • Oppgavediagnose
 • Markedsføringsoppgavene
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse
 • 4-planleggingsdimensjoner for markedsføringen
 • Før kjøpet: Skape rette forventninger
 • Under kjøpet: Skape en opplevelse som overgår forventningene
 • Etter kjøpet: Følge opp kunden
 • Verditilbud
 • Markedsføringsmiks
 • Produkt
 • Distribusjon
 • Service og tjeneste
 • Pris og prisens rolle i en bedrift
 • Markedskommunikasjon
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Servicemarkedsføring
 • Direkte markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Nisjemarkedsføring
 • Digital markedsføring
 • Geriljamarkedsføring
 • Eventmarkedsføring
 • Viral markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Nettverksmarkedsføring
 • AMSTAK og RIKE modellen
 •     Gå til neste/forrige artikkel i serien:  << Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedetFullkommen konkurranse >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Marked
 • Primær-, sekundær- og tertiærnæring
 • Markedet for produksjonsfaktorer
 • Markedet for varer og tjenester
 • Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
 • Markedsform (markedsstruktur)
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Andre artikler i samme kategori er:

  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og Kunnskapssenteret. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.