Musikk og lydbånd i læring

    Denne artikkelen er del 22 av 24 artikler om Studieteknikk

    Denne artikkelen er del 37 av 46 artikler om Læring

Hva med bruk av musikk og lydopptak i studiene? Er det å anbefale?

Bruk av musikk

Riktig bruk av musikk kan være en god måte å få kroppen til å slappe av på. Målet er å få den musikalske rytmen til å harmonere med din mentale rytme. Tester har vist at klassisk musikk, og særlig barokkmusikk, har en spesielt god effekt.

Dette kommer av måten barokkmusikken er bygd opp på. Barokkmusikken er svært symmetrisk og veksler mellom raskere og saktere partier, høye og lave toner.

Særlig de langsomme largosatsene (rundt 60 slag i minuttet) har positiv effekt på deg i en læringssituasjon.

Når du lytter, lytter kroppen også. Kroppen henfaller til en avslappet tilstand, mens sinnet forblir våkent. Largo-bevegelsen er spesielt egnet som bakgrunn når en skal innøve bestemte ord og strukturer. Musikken virker på det ubevisste plan og stimulerer sansene og oppmerksomheten.

Musikken vil stimulere den høyre hjernehalvdelen slik at det lettere dannes bilder som knyttes til ordene og dermed fester seg sterkere til sinnet.

Musikken har også gjennom sine rytmer evnen til å påvirke åndedrettet og motvirke stressymptomer. Musikk blir derfor tatt i bruk på stadig flere områder for å berolige pasienter, f.eks. hos tannleger, på sykehus, osv.

En kan også nevne at musikk har positiv innflytelse på alt liv, og ved å plassere høyttalere ute i et skogsområde, kan man registrere økt vekst der denne type musikk har blitt spilt. Av anbefalt musikk kan nevnes komponister som Händel, Vivaldi, Bach, Telemann og Monteverdi.

Er du av den typen som må ha absolutt stillhet rundt deg når du jobber med skolearbeid, kan du bruke musikken som et avspenningsverktøy. Finn en behagelig sittestilling, lukk øynene og la musikken oppta tankene dine for en stund før du tar fatt på hjemmearbeidet. Har du en bærbar DVD-spiller, Ipad eller en MP3 spiller, kan du også ta med deg musikken ut og bruke den i andre sammenhenger, f. eks når du skal prestere noe som krever konsentrasjon.

Bruk av lydbånd (CD/DVD/USB/mobil o.l.)

Lyd er i utgangspunktet lite egnet til å lære kunnskapsfag, men kan brukes med hell i kombinasjon med lesing og aktiv bruk av kunnskapen.

Lyd er svært godt egnet til å påvirke underbevisthetens bidrag. Personlig har jeg i mange år brukt lydbånd aktivt i mine eksamensforberedelser. Les inn det du ønsker å pugge på et lydbånd (minnepinne, cd-rom, dvd e.l.) og spill av dette lydbåndet når du går til sengs. La det stå på repete, så det står på å spilles om igjen og om igjen hele natten til du våker. Du husker kanskje ikke så mye av lydbåndet når du våker, men jeg kan garantere deg at all informasjonen nå er brent inn i undberbevistheten.

Ved nå å lese pensumet igjen, vil alt nå dukke opp igjen raskere og bedre enn før som et resultat av underbevisthetens bidrag. Jeg kan derfor anbefale lyd som et suppliment til lesing og øvning.

Du leser nå artikkelserien: Studieteknikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Ta kunnskapen ASAP i brukKosthold og læring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Håndbok i Studieteknikk
 • Den speilvendte Janteloven
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Planlegg studiene og læringen
 • Skaff deg oversikt over pensum
 • Lærenivåer
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Brain mapping – tankekart
 • Bruk spill til å ta deg pauser i hverdagen
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Forelesning
 • Kollokviegrupper og gruppearbeid
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Musikk og lydbånd i læring
 • Kosthold og læring
 • Task Force eksamen
 • Du leser nå artikkelserien: Læring

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Ta kunnskapen ASAP i brukKosthold og læring >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Læring
 • Kompetanse
 • Modell for personlig læring
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring
 • Læringsprosessen
 • Læring-sirkelen
 • Lærenivåer
 • Læringsarena
 • Læringsteorier
 • Språk
 • Behaviorisme
 • Kognitivisme (kognitiv læringsteori)
 • Konstruktivisme
 • Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )
 • Habituering (tilvenning og sensitivering)
 • Heuristikker og Biaser
 • Klassisk betinging
 • Instrumentell betinging (operant betinging)
 • Innsiktlæring (kognitiv læring)
 • Sosial læringsteori
 • Mestringstro
 • Sosial-kognitiv læring (observasjonslæring)
 • Erfaringslæring (“Learning by Doing”)
 • Vaner
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Kognitiv læring : Barn vs. voksne – hvem lærer raskest?
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Brain mapping – tankekart
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Musikk og lydbånd i læring
 • Kosthold og læring
 • Pedagogiske læringsprinsipper
 • Kunnskap
 • Persuasion Knowledge Model
 • ELM-modellen (Elaboration Likelihood Model)
 • Fra individuell til organisatorisk læring
 • Menneskelig modning
 • Kjetil Sander

  Kjetil Sander

  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.