Domene og webhotell fra OnNet.no

Siden formålet med all læring er å tilegne oss ny kunnskap og nye ferdigheter er det essensielt viktig at vi har det klart for oss hva kunnskap er, slik at vi vet hva kunnskapen går ut på og når vi har klart å tilegne oss den. Uten en klar forståelse av kunnskapbegrepet er læring i praksis umulig.

Hva er kunnskap?

Kunnskap er:

“en bevisst forståelse av noe, og med muligheten til å bruke denne kunnskapen med en bestemt hensikt”.

Klassiske kjennetegn på kunnskap er:

  • Kunnskap er prosessen med å gjøre om “rådata til viten
  • Kunnskap er en sann og berettiget overbevisning
  • Kunnskap er både eksplisitt og taus
  • Kunnskap er en blanding av erfaringer, verdier, kontekstuell forståelse, ekspertinnsikt, informasjon og faglig kunnskap
  • Effektiv kunnskapsutvikling er avhengig av en kunnskapshjelpende kontekst
  • Kunnskap som ikke kommer til anvendelse er ikke nyttig

Kunnskapens indirekte (mer subtile) funksjoner:

  • Et middel til å utvikle fellesskap og sosial identitet
  • En ressurs for overtalelse i ledelse, markedsføring og samhandling med kunder, medarbeidere og andre interessenter.
  • Et middel til å skape legitimitet og tillit med hensyn til handlingsvalg og hva som kommer ut av disse
  • Et middel til å tilsløre usikkerhet og motarbeide tvil og kritisk refleksjon

Den klassiske definisjonen

Den mest kjente definisjonen av kunnskap er den klassiske definisjonen som kan spores tilbake til Platon og antikken. Den klassiske definisjonen av kunnskap er:

«En begrunnet sann oppfatning»

Legger vi til grunn en slik definisjon består kunnskap av språklig artikulerte representasjoner av virkeligheten. Ifølge en slik definisjon vet et subjekt noe p hvis, og bare hvis: (1) p faktisk er sant, (2) han eller hun tror at p er sant og (3) han eller hun har fullverdig grunn til å tro at p er tilfelle.

Faktivitetsbetingelsen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.