Norges ledende e-læringsportal

SISTE NYTT!

Medias historiske utvikling

Drivkraften bak fremveksten av sosiale medier

Selve fenomenet sosial medier er et direkte resultat av den teknologiske utviklingen de siste 30 årene
fagpersonell

The Social Technographics Profile

En modell for å kartlegge hvilke typer brukere av sosiale medier som er virksomhetens primære målgruppe.
Segmentering og målgruppe for sosial markedsføring

FIRO (Fundamantal Interpersonal Relation Orientation) teori

Denne teorien går ut på at folk kommuniserer med hverandre fordi de motiveres til å uttrykke én, to eller alle tre av våre interpersonelle behov.
opionsleder

Opinionsleder

En kunnskapsrik person i andres øyne som gir råd og informasjon om et spesielt produkt, tjeneste, løsning eller system gjennom personlig, uformell produktrelatert kommunikasjon, også kalt ”word-of-mouth” eller vareprat
Sosiale medier

Sosiale nettverk

Et samlingspunkt på Internett, for en gruppe mennesker med felles interesser eller verdier.

SISTE NYTT FORTSETTER ...

Forum

Et forum er en møteplass på Internett i form av ett nettsted, hvor brukerne kan diskutere noe med hverandre.

Microblogg

Mikroblogger er tjenester som Twitter og Instagram, hvor du kan dele korte tekstoppdateringer og bilder. Facebookstatusen er også en mikroblogg.

Dilemmaer i sosiale medier

et valg mellom to muligheter som begge vil medføre et uønsket resultat eller ønskede resultater som helt eller delvis utelukker hverandre gjensidig

Bedriftsblogg

Hva er en bedriftsblogg, og hva bør en bedriftsblogg inneholde?

Prisdifferensiering

Når en bedrift opererer på helt avskilte markeder, kan det være lønnsomt å selge produktet med forskjellig pris til ulike kjøpegrupper. Dette kalles prisdifferensiering eller prisdiskriminering.

MEST LEST!

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Induktiv vs. deduktiv studier

Ethvert problemstilling kan angripes enten ved hjelp av en induktiv eller deduktiv fremgangsmåte. Her ser vi på forskjellen.

PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

Moral og etikk

Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

Beregning av sosiale kostnader

Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.