Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 1 av 43 artikler om Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

    Denne artikkelen er del 21 av 23 artikler om Kommunikasjonsvirkemidler

    Denne artikkelen er del 14 av 14 artikler om Digital markedsføring

Denne artikkelserien tar for seg e-postmarkedsføring. Ikke vil du bare lære hva e-postmarkedsføring er og hva denne formen for markedsføring kan brukes til, men du vil også lære alt du trenger å vite for å ta i bruk epostmarkedsføring som en del av virksomhetens virkemiddel miks.

Hva er e-postmarkedsføring?

Elektronisk markedsføring er ikke det samme som e-postmarkedsføring, selv om epostmarkedsføring er en form for elektronisk markedsføring. La oss derfor starte med å definere begrepene epostmarkedsføring og elektronisk markedsføring.

E-postmarkedsføring, eller e-marketing på engelsk, kan defineres som:

“masseutsendelse av skreddersydde e-postmeldinger til utvalgte mottakere”.

Hva er elektronisk markedsføring?

Elektronisk markedsføring, kan defineres slik:

“alle former for markedsføring hvor bruk av elektroniske medier inngår”

Elektronisk markedsføring inkluderer e-postmarkedsføring, men ikke bare dette. Andre former for elektronisk markedsføringkanaler er egne nettsider, deltagelse i sosiale medier, nettannonsering, SMS og MMS tiltak. Elektronisk markedsføring er med andre ord en overordnet paraply for alle elektroniske medier, hvor e-postmarkedsføring bare er et av mange markedsføringkanaler som kan benyttes.

E-postmarkedsføring er ikke spamming!

Mange setter likhetstegn mellom spamming og e-postmarkedsføring, noe som har gitt e-postmarkedsføring et dårlig navn og rykte. E-postmarkedsføring er imidlertid IKKE det samme som spamming –  som er masseutsendelse av uoppfordrede e-postmeldinger til fremmede som ikke har gitt tillatelse til å motta meldingen.

E-postmarkedsføring er massedistribusjon av målrettede e-postkampanjer, hvor budskapet skreddersys til mottakerne, og hvor mottakerne av e-postmeldingen på forhånd har gitt sitt samtykke til å motta e-postmeldingen.

Hva er et nyhetsbrev?

Disse skreddersydde e-postmeldingene kalles gjerne nyhetsbrev, da de:

 1. inneholder de siste nyhetene og tilbudene til avsenderen.
 2. sendes ut jevnlig til disse utvalgte mottakerne ved bruk av ulike mailinglister.

Hva er en e-postkampanje?

En e-postkampanje er det samme som et nyhetsbrev, bare med den forskjell at dette er e-postutsendelser som ikke er nyhetsrelaterte. F.eks. utsendelse av tilbud til leads, prospekt, kunder og medlemmer. Slike kampanjer kalles også ofte for “reklameutsendelser“. Målet er her å selge, få mottakerne til å prøve, utløse en kunde handling, bygge lojalitet og/eller forbedre merkevarens omdømme.

Hva er et informasjonsbrev?

Et informasjonsbrev er en e-postmelding som inneholder nyttig informasjon til mottakerne. I motsetning til nyhetsbrevene som sendes ut hyppig, sendes disse ut sjeldnere. De sendes kun ut når avsenderen har viktig informasjon å meddele mottakerne. Målet med disse utsendelsene er gjerne å informere, bygge lojalitet og forbedre avsenderes omdømme.

Hva kan du bruke e-postmarkedsføring til?

E-postmarkedsføring er en kommunikasjonskanal på link linje med reklame, personlig salg, telemarketing, public relations, sponsing, trade promotions og sales promotions.

I likhet med disse kanalene har også denne kommunikasjonskanalen sine fordeler og ulemper. Effekten av din e-markedsføringplan vil derfor til syvende og sist være avhengig av hvordan du bruker e-postmarkedsføring programmet som en del av virksomhetens marketing- og promotion miks. Det vil si hvordan du klarer å integrerer dette programmet med dine øvrige kommunikasjonvirkemidler (reklame, PR, Sales promotion, sponsing, trade promotion, dm og personlig salg) for å løse virksomhetens kommunikasjonsoppgaver.

E-postmarkedsføring kan brukes til å skaffe nye leads, prospekt og kunder, men er enda mer effektivt å få dem til å bli kunder, igjenkjøpere og ambassadører, gjennom å sende dem  jevnlige nyhetsbrev til eksisterende prospekt og kunder. Hvordan dette kan gjøres kommer jeg inn på i senere artikler.

For eksempel kan et nyhetsbrev brukes og/eller en e-postkampanje brukes til:

Å redusere markedsføringskostnadene:

E-post er utvilsomt den rimeligste form for markedsføring. Ingen andre medier har en lavere kontaktpris per mottaker enn e-post. Ved å erstatte personlig kontakt i telefon, i møter og på kundebesøk, med målrettet bruk av e-post som et kommunikasjonmedium kan mange organisasjoner spare store penger. E-post kan også erstatte mange andre dyre medier som avisannonsering, katalogoppføring, brosjyrer, flyers, tv-og radio reklame o.l.

Å gjøre ulønnsomme prospekt til lønnsomme kjøpere:

Siden kontaktprisen er så lav med bruk av målrettet e-post markedsføring, er dette et egnet medium for å nå markeds/kunde segmenter som i dag er ulønnsomme å nå med de øvrige media-kanalene man har til rådighet. Gjennom bruk av autoresponders og triggers i e-post kampanjene kan man holde en god dialog med kunden og guide dem opp kundelojalitetsstigen som ender opp med at de blir en kunde, og deretter en gjenkjøper og ambassadør. Og dette til en kostnad som ligger under markedsføringkostnaden per kunder i dine andre kundesegmenter.

Å få mersalg, tilleggsalg og gjenkjøp:

Få kunden til å kjøpe mer gjennom å:

 • Promoter arrangement og konkurranser
 • Sende ut rabattkuponger, spesialtilbud og andre gode tilbud til eksisterende kunder
 • Informere om nye produkter og produktvarianter
 • Tipse om bruksområder (hva de kan bruke produktet de har kjøpt til)
 • Sende ut tilbud på ekstrautstyr, tilleggsutstyr og lignende.
 • Send ut påminnelser av ulike slag
 • Gi kunder oppdateringer om hendelser, produktforbedringer, osv.
 • Minne dem på at produktet trenger service, oppgradering eller å bli byttet ut

Å bygge relasjoner og øke kundelojaliteten:

Send nyttig informasjon til interessenter som eksisterende og tidligere kunder, journalister, medlemmer, studenter, bidragsytere, sponsorer, supportere, tilhengere, aksjonærer og viktige menings påvirker:

 • Del av din kunnskap og erfaring
 • Informer om seminarer, konferanser og andre viktige hendelser
 • Gi kunder beskjed om uforutsette hendelser eller planlagte reparasjoner
 • Gi kunder beskjed om tjenesteforstyrrelser eller avbrudd.
 • Tilby ferske nyheter om din bransje
 • Tilby pressen en mulighet til å motta pressemelding
 • Spre informasjon om temaer som er viktig for dine kontakter

Etabler mål og måleinstrumenter

Start med å utforme en plan for hva du vil oppnå. Deretter kan du begynne å bygg en e-postliste. At du starter prosessen med å etablere konkrete mål for hva du vil oppnå og implementerer måleinstrumenter for å måle effekten over tid, er viktig for at du skal kunne måle hvilke resultater e-postmarkedsføringen din genererer.

Hvordan tjene penger på e-postmarkedsføring?

Å tjene penger på e-postmarkdsføring er enkelt, og det finnes en formel for hvordan du skal tjene penger på epostmarkedsføring. Så snart du har lært deg å bruke den, er det i praksis umulig å tape penger på e-postmarkedsføring.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Hvorfor e-postmarkedsføring? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Hvorfor e-postmarkedsføring?
 • Slik bruker du epost for å oppnå økt kundelojalitet og -lønnsomhet
 • Hvor mange åpner e-posten (open rate) og hvor mange vil kjøpe (CTA)?
 • Formelen for å lykkes med å tjene penger gjennom epostmarkedsføring
 • Definisjon av viktige e-postmarkedsføring begreper
 • Hvilke typer e-postkampanjer og nyhetsbrev finnes?
 • Hva bør et kundeorientert nyhetsbrev inneholde?
 • Hva bør et redaksjonelt uavhengig nyhetsbrev inneholde?
 • E-postmarkedsføringen må integreres som en del av markedsføringsprogrammet
 • Planleggingsmodell for e-postmarkedsføring
 • Tema for nyhetsbrevet
 • Hvem skal skrive nyhetbrevene?
 • Benytt profesjonell programvare for e-postmarkedsføring
 • Målsetning: -Hva er det du ønsker å oppnå med e-postmarkedsføringen?
 • Målgruppe: Hvem er det du prøver å nå med dine nyhetsbrev?
 • E-postliste: Hvordan få tak i e-postadressene?
 • Hvilken informasjon bør en epostliste inneholde?
 • På/avmeldingsskjema i nettsidene dine
 • Innholdstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Autoresponers og autopilot funksjoner i e-postmarkedsføring
 • Bygg budskapet i dine nyhetsbrev på en kreativ strategi
 • Emne feltet er halve jobben i et nyhetsbrev
 • Valg av angrepsvinkel, argumentasjon og illustrasjoner i nyhetsbrevet
 • Unngå «fy-ord», JavaScrip, Flash, Video og følg disse reglene for bruk av bilder og linker
 • Brødteksten i nyhetsbrevet «skal selge budskapet til mottakeren»
 • Hvordan utforme nyhetsbrevet?
 • Frekvens: Hvor ofte bør jeg sende ut et nyhetsbrev?
 • Valg av epost format for nyhetsbrevene
 • Tidspunkt: Hvilken dag og klokkeslett lønner det seg å sende ut epost?
 • Valg av avsenderadresse for nyhetsbrevet eller epostkampanjen
 • Autentisering og identifisering av epost og avsenderen
 • Bruk av sporing i epost (sporingsfunksjoner)
 • Hvilke lover og regler gjelder for masseutsendelse av epost og nyhetsbrev?
 • Bruk av avmeldingslink og avmeldingsside i dine nyhetsbrev
 • Hvordan oppstår klager på spam?
 • Slik unngår du at epostmeldingen blir stoppet av spam-filtrene til mottakerne
 • Unngå «Rapporter som spam» knappen når du sender ut epost
 • Hold epostlistene rene – unngå å bli blokkert p.g.a. høy bounce rate
 • Hvor mange epostmeldinger kan jeg sende ut uten å bli oppfattet som en spammer?
 • Implementeringstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Kontroll og evaluering av e-markedsføringsprogrammet
 • Hvorfor forlater kundene deg og dine nyhetsbrev?
 • Du leser nå artikkelserien: Kommunikasjonsvirkemidler

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sosiale medierNettside og nettsted >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Markedskommunikasjon
 • Kommunikasjonskanal, mediekanal og medium
 • Kommunikasjonmiks
 • Tradisjonelle kommunikasjonsvirkemidler
 • Reklame
 • Grafiske mediekanaler
 • Analoge mediekanaler
 • Public Relation (PR)
 • Direkte markedsføring
 • Personlig salg
 • Sales Promotion (salgsfremmede tiltak)
 • Trade promotion (forhandlerstøtte)
 • Emballasje
 • Eventmarkedsføring
 • Produktplassering
 • Sponsing og sponsorstrategi
 • Telemarketing
 • WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)
 • Digitale kanaler og virkemidler
 • Sosiale medier
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Nettside og nettsted
 • Før du starter utviklingen av et eget nettsted
 • Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Bannerannonser
      Andre artikler i serien er: 
 • Digital markedsføring
 • Hva skiller digital markedsføring fra tradisjonell markedsføring?
 • Inbound markedsføring
 • Innholdsmarkedsføring
 • Digital markedsstrategi
 • Digitale kanaler og virkemidler
 • Nettside og nettsted
 • E-handel (elektronisk handel)
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Søkemotormarkedsføring (SEM)
 • Sosiale medier
 • Viral markedsføring
 • Bannerannonser
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.