Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

I denne artikkelserien går vi igjennom hva en fusjon er, hva du må tenke på når du vurderer en fusjon eller oppkjøp, og sist men ikke minst, hvordan du gjennomfører fusjon- og oppkjøpprosessen.

Oppkjøp og fusjoner er en av de vanligste måtene å vokse på for en virksomhet.

La oss starte med å definere begrepene fusjon og oppkjøp og hva som er forskjellen mellom dem før vi går nærmere inn på begrepene.

Definisjon av fusjon

Fusjon kan defineres som:

Sammenslåing av to eller flere selvstendige juridiske enheter til en felles juridisk eierenhet

I fusjonslitteraturen finner vi også ulike typer av fusjoner:

  • Horisontale eller relaterte fusjoner og oppkjøp. Denne type fusjoner vil si når to selskaper innenfor samme type virksomhet i samme bransje slår seg sammen, f.eks. fusjoner mellom konkurrenter. Her vil det være muligheter for å oppnå synergieffekter gjennom felles utnyttelse av ressurser, kompetanse, stordriftsfordeler og fordeler i en rekke andre aktiviteter. Jo lengre vekk fra kjernevirksomheten man beveger seg, jo mer urelatert er virksomhetsovertakelsen. 
  • Vertikale fusjoner – tjenesteyter – kunderelasjon. Selskaper innen ulike deler av verdikjeden i samme bransje slås sammen. Virksomhetsovertakelsen er enten oppstrøms mot leverandør, eller nedstrøms mot kunder. Her kan det også være gode muligheter for å hente ut synergier på en rekke områder.
  • Konglomerater fusjoner / urelaterte fusjoner og oppkjøp. Selskaper i fullstendig urelaterte forretningsområder slås sammen, dette skjer hovedsakelig pga. diversifikasjonsstrategier. En fullstendig urelatert virksomhetsovertakelse har ingen fellestrekk når det gjelder marked, produkt, teknologi eller kompetanse (Gaughan 2007). Slike virksomhetsovertakelser motiveres ofte av muligheten for diversifisering av risiko, selv om det ofte er stor usikkerhet knyttet til entrè i nye markeder.
  • Konsentriske fusjoner. Kombinerer organisasjoner fra ulike, men relaterte bransjer. Dette skjer når oppkjøper ønsker å ekspandere virksomheten over på andre forretningsområder (sitert i Enehaug og Thune, 2007). 

Definisjon av oppkjøp

Oppkjøp av andre selskaper kan defineres som:

Kjøp av en organisasjon fra en annen hvor kjøper beholder kontrollen over selskapet

Et oppkjøp er med andre ord når en virksomhet overtar kontrollen over en annen virksomhet.

Hva er forskjellen mellom en fusjon og oppkjøp?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.