Mulige personlighetstiler for ledelse

Mulige personlighetstiler for ledelse
    Denne artikkelen er del 13 av 40 artikler om Ledelsestiler

Det finnes mange mulige lederstiler en leder kan velge for å utføre sin ledelse. De beste lederne skaper og opprettholder en spenningsfylt balanse mellom to ulike ytterpunkter. De kombinerer sentrale verdier med elastiske strategier. De får ting gjort uten å bli slått ut. De vet hva de står for, hva de vil, og de kommuniserer sin visjon med presisjon og styrke. Men de vet også at de må forstå og reagere på de mange forskjellige kreftene som haler og drar organisasjonen i så mange retninger. De ser behov for å tenke kreativt om hvordan de skal få ting til å skje. De utvikler strategier som er elastiske nok til å reagere på alle de svinger og humper de vet vil komme i fremtiden. Samtidig som de sørger for en overbevisende og varig følelse av mål og en retning som er dypt rotfestet i menneskelige verdier og i menneskeånden (Bolman/Deal-94).

Så langt har vi sett på noen av de mest kjente eldre situasjonsbestemte ledelseteoriene som har lært oss at ledelse er situasjonsbestemt. Noe som betyr at det ikke finnen en korrekt lederstil som alltid vil fungere i alle situasjoner. Vi må vurdere situasjonen, oppgaven som skal løses, medarbeidernes kompetanse, tiden vi har til rådighet og konsekvensene før vi velger en lederstil. La oss derfor nå gå videre og se litt nærmere på hvilke lederstiler vi kan velge mellom og når det vil være rett å bruke de ulike lederstilene.

Det store utvalget ledelsestiler kan deles opp i to hovedgrupper:

 1. Personlighetstiler – Ledelsestiler som forteller hvordan type personlighet god ledelse er og hvilken mellommenneskelig stil ledelsen skjer på. 
 2. Faglige ledelsestiler – Ledelsestiler hvordan selve ledelsen rent faglig bør utføres for å lede virksomheten mot sine mål.

La oss først se på de ulike personlighetstilene en velger kan velge mellom og som de bør bruke i ulike situasjoner, før vi kommer inn på de ulike faglige lederstilene vi samtdig kan velge mellom.

Personlighetstilene en leder kan velge mellom å benytte i ulike situasjoner er følgende 14 lederstiler:

1. Grunderstilen
En grunder er en personlighetstype som går med et brennende ønske om å skape noe for seg selv og som ikke er redd for å gå igjennom ild og vann for å nå sitt mål. De er uavhengige, kreative, kunnskapsrike, innovative, risikovillige og arbeidsomme. Uten en slik ledertype de 2 første årene av en virksomhets liv vil virksomheten ikke overleve. Problemet kommer senere når virksomheten er blitt veletablert. De fleste virksomheter trenger da en annen ledertype enn en typisk grunder som ikke trives i store veletablerte virksomheter.

2. Den kommanderende lederstilen
«Gjør som jeg sier»-stilen kan fungere i kriser eller når du leder vanskelige medarbeidere, men som regel hemmer denne lederstilen fleksibiliteten i organisasjonen. Den svekker imidlertid medarbeidernes motivasjon.

3. Den autoritære lederstilen
Lederen legger for dagen en «følg meg»-holdning. Lederen setter målet, men gir medarbeiderne frihet til å finne ut hvordan det skal nås. Dette kan fungere hvis virksomheten ikke går helt på skinner, men ikke hvis sjefen leder eksperter som har lengre erfaring enn seg selv.

4. Autoritativ / “selgende” lederstil
Lederen forsøker å overbevise/vinne sine medarbeidere ved å snakke med begeistring

5. “Pacesetting”/ fokusert på tid
Lederen er særlig opptatt av at de ansatte passer klokka og holder tidsfrister.

6. Den støttende/rosende lederstilen
Her settes menneskene først, og dét fungerer når man skal bygge lagånd og øke selvfølelsen. Det sterke fokuset på ros, kan imidlertid føre til at dårlige prestasjoner ikke korrigeres. Rosende ledere gir sjelden råd, hvilket kan forvirre medarbeiderne.

7. Den demokratiske lederstilen
Å la medarbeidere påvirke beslutninger pleier å resultere i at folk tar mer ansvar. Pluss mange nye ideer. Det kan imidlertid også føre til mange lange møter og medarbeidere som føler seg sjefsløse.

8. Lederen som rollemodell
Lederen går foran som eksempel for sine medarbeidere.

9. Karismatisk og positiv ledelse
En leder som leder ved hjelp av sin personlighet, karismatiske egenskaper og positiv tenking for å skape samhold, et positivt miljø og ekstraordinære resultater fra den enkelte. 

10. Den coachende lederstilen
Denne sjefen fokuserer mer på personlig utvikling enn på arbeidsoppgaver. Det kan fungere når medarbeidere allerede er klar over sine svakheter og ønsker å forbedre seg. Det er vanskeligere å få resultater hvis medarbeiderne ser på forandring med motvilje.

11. Koordinator lederstilen
Lederen koordinerer og samordner medarbeiderne.

12. Spesialist lederstilen
Lederen har detaljkunnskap innen fagemnet han eller hun leder i.

13. Delegerende lederstilen
Lederen leder ved å delegere ansvar til medarbeidere.

14. Den høypresterende stilen
En leder som alltid presterer maksimalt og er et forbilde, virker positivt inn på kompetente medarbeiderne som motiverer seg selv. Andre kan bli overveldet av sjefens krav og hang til å overta situasjonen. Her vises det stor tillit fra lederen som har tro på de at de ansatte presterer med høy kvalitet

Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)Lederstilmodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Ledelsestilenes historiske utvikling
 • Great Man teorien
 • Teori X og Teori Y
 • Lederegenskaper
 • Ledelsesrutenettet
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Sti-mål ledelse (Path Goal Theory)
 • Beredskapsteori (Contingency theory)
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Lederstilmodell
 • Makt og ledelse
 • La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership)
 • Entreprenør / Gründer
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstil
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource leder (HR leder)
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?
 • Etisk ledelse
 • Kjetil Sander

  Kjetil Sander

  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.