Sti-mål ledelse (Path Goal Theory)

houses-path-goal-theory

Den amerikanske ledelsesforskeren Robert House utviklet Sti-mål teorien (Path-Goal Theory) i 1971. Som navnet antyder tar teorien for seg hvordan lederen skal hjelpe sine medarbeidere med å finne de beste veiene (stiene) mot det endelige målet.

For å få til et godt samspill mellom lederen og situasjonen, må lederen være i stand til å variere egen atferd og tilpasse lederstilen sin til situasjon på en måte som har gunstig effekt på medarbeidernes prestasjoner. Jo flere hindringer og fallgruver lederen klarer å fjerne, desto lettere er medarbeiderens vei mot det ønskede målet, er teoriens budskap.

Sti-mål teorien omtales ikke som en personlighetsteori, men det sies likevel at de ansattes personlighet kan ha betydning for hvordan de oppfatter de fire lederstilene.

Sti-mål teorien bygger på forutsetningen om at medarbeiderne er motiverte til å gå veien selv under lederens vinger for å nå målet. Denne grunnleggende antakelsen om at de medarbeiderne er motiverte gir en forventning om en kommer til å lykkes i å nå målet.

House og Dressler (1974) poengterer at medarbeidere vil akseptere lederens stil og gjøre en innsats så lenge de tror at lederens atferd vil medføre positive resultater for dem.

4 mulige lederstiler

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.