Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 28 av 39 artikler om Ledelsestiler

Foruten at en situasjonsbestemt leder som tar hensyn til såvel sine medarbeidere som omgivelsene de er en del av gjennom å praktisere 14 ulike personlighetstiler i ulike situasjoner for å fremstå som en god leder, må disse personlighetstilen kombineres med følgende faglige lederstiler som benyttes i ulike situasjoner sammen med de tidligere gjennomgodte personlighetstilene:

1. Lederen som doktor
En ledelsestil som starter med en tverrfaglig strukturbelysning av beslutningssituasjonen, før vi gradvis begynner å punktbelyse situasjonen for å velge den beste helhetlige løsningen på problemet. 

2. Strategisk ledelse
En lederstil vi benytter for å trekke opp virksomhetens langsiktige og strategiske kurs gjennom å trekke opp virksomhetens forretningsmål, -modell, -strategi og ressursforvaltningen som skal lede frem til varige konkurransefortrinn og vekst.

3. Strukturell leder
En strukturell leder kan best sammenlignes med en arkitekt. Det vil si en leder som ser løsninger på organisasjonens problemer gjennom analyse og planlegging som leder frem til konkrete mål og strategier, med tilhørende handlingsplaner og budsjetter som konstant følges opp. Ved hjelp av ulike byggesteiner bygger de opp organisasjonen til et helhetlig reisverk, som skal være i stand til å utføre de organisatoriske oppgavene på en mest mulig effektiv måte.

Strukturelle ledere leder med andre ord organisasjonen ved hjelp av analyser og planer. Fremgangen deres beror så vel på utvikling av den riktige planen for forholdet mellom organisasjonens struktur, mål og strategi, som å finne fram til måter å få planen akseptert på. Framgangsrike strukturorienterte ledere kan bli fremragende sosiale arkitekter.

4. Human-resource leder
En Human-Resource-leder bygger på teoriene til Human-Resource-rammen, og kan best sammenlignes med en katalysator. En leder som kan bremse og få fortgang i en prosess uten selv å delta. Det gjør han ved å delegere arbeidsoppgavene og legge forholdene til rette, slik at det skapes engasjement til oppgaven.

Human Resource-rammen tar for seg mellommenneskelige egenskaper hos lederen. Dette innebærer om lederen er en god lytter, om han eller hun gir råd, utvikler sine ansatte, viser omsorg og støtte ovenfor menneskene rundt seg. Det er denne rammen Bolman og Deal omtaler som ”familien” og lederen blir da som en mor eller far for sine ansatte

5. Politisk leder
Den politiske lederen leder gjennom å bygge opp nettverk og koalisjoner til de delene av omgivelsene de er avhengig av støtte fra gjennom personlig kontakt og finurlige strategier. Dette for å skape koalisjoner som kan hjelpe dem i å nå sine mål.

Den politiske lederen overtaler først, forhandler deretter, og bruker tvangsmidler bare hvis det er nødvendig. Kloke ledere erkjenner at makt er avgjørende for deres effektivitet, men de vet også at den må brukes forsiktig. La folk vite at du har den, men håp at du ikke trenger å bruke den, vil den politiske lederen si.

6. Symbolsk leder
Den symbolske lederen leder ved bruk av visjoner, symbolikk, karisma, fantasi, kreativitet, evnen til å inspirere og oppmuntre sine medarbeidere, også kalt verdibasert ledelse.

Her ses organisasjonen på som et teater, hvor alle ansatte spiller ulike roller i et skuespill. Den symbolske lederen sin oppgave er å spille sin rolle riktig og fremstå som en symbolsk skikkelse. Gjennom disse egenskapene skal lederen få med seg sine medarbeidere.

Den symbolske lederen kan best sammenlignes med en «profet», og rammen gir lederskap bildet en fjerde dimensjon. Her beveger vi oss inn i en eventyrlig verden basert på mytologi, symbolikk og metaforbruk.

7. Kunnskapsledelse
Kunnskapsledelse (”knowlegde management”) dreier seg om å skape og utnytte eksisterende og ny viten (kunnskap), og er en lederstil som brukes i kunnskapsbedrifter for å videreutvikle og utnytte deres kunnskapsbase på en så effektiv måte som mulig.

8. Prosessledelse
Prosessledelse vil si å lede utviklingen av virksomhetens verdiskapningprosess, med tilhørende prosess-system som omgjør input til ønsket output på en så effektiv måte som mulig. 

9. Ressursledelse
Ressursledelse vil si å lede virksomhetens ressursutvikling og ressursforvaltning, med det mål å skape varige konkurransefortrinn og få til en bedre ressursutnyttelse enn konkurrentene er istand til.

10. Endringsledelse
Endringsledelse vil si å lede organisasjonsutviklingen som går ut på å kontinuerlig utvikle og endre måten vi arbeider på til det bedre, med de teknikkene og metodene som etterhvert har vist seg å være effektive når vi ønsker å endre organisasjonen. 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << CoachingLederen som doktor >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Ledelsestilenes historiske utvikling
 • Great Man teorien
 • Teori X og Teori Y
 • Lederegenskaper
 • Ledelsesrutenettet
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Lederstilmodell
 • Makt
 • La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership)
 • Gründer / Entreprenør
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstil
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource leder (HR leder)
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?
 • Etisk ledelse