Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 24 av 39 artikler om Ledelsestiler

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Spesialist lederstilen er en leder som har detaljkunnskap innen fagemnet han eller hun leder i. Dette er en lederstil det er nødvendig for de fleste ledere å innta, bortsett fra dem som jobber som CEO eller sitter i styre. Spesielt nødvendig er det at lederen også kan innta spesialistrollen hvis de er leder for økonomiavdelingen, IT-avdelingen, produksjonen eller logistikken i virksomheten, da dette er mellomleder posisjoner som krever at de har en faglig kompetent leder som forstår termologien, systemene og teknologien som brukes og kan diskutere må samme faglige nivå som medarbeiderne de leder.

Medarbeiderne til en leder bør vær sikre på at hvis de er usikker på hvordan de skal utføre en ting i hverdagen så kan de spørre lederen direkte. De bør oppleve lederen som spesialisten i virksomheten og være sikre på at hvis de spør lederen så får de et korrekt svar fremfor å spørre andre som de ikke er sikre på har det korrekte svaret.

For mye bruk av spesialist rollen er imidlertid heller ikke ønskelig, da dette lett skaper en autoritær lederstil hvor lederen ønsker å blande seg unødvendig mye inn i den enkeltes arbeid istedenfor å påta seg den koordinerende og coaching rollen. Samtidig som en spesialist utenlukkende er opptatt av oppgaven som skal gjøres og ikke av relasjonene medarbeiderne seg imellom og arbeidsmiljøet de arbeider i.

Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Koordinerende lederstilLederen som rollemodell >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Ledelsestilenes historiske utvikling
 • Great Man teori
 • Teori X og Teori Y
 • Lederegenskaper
 • Ledelsesrutenettet
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Sti-mål ledelse (Path Goal Theory)
 • Beredskapsteori (Contingency theory)
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Makt og ledelse
 • La det skure-ledelse (Laissez-faire leadership)
 • Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstil
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource leder (HR leder)
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?
 • Etisk ledelse
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.