Domene og webhotell fra OnNet.no

Hør artikkelen
    Denne artikkelen er del 15 av 16 artikler om Menneskelig modning og atferd

Generasjon Alpha

Generasjon Alfa er den generasjonen som er født etter Generasjon Z, og omfatter dem som er født fra begynnelsen av 2010-årene til midten av 2020-årene. 

Opprinnelse

Generasjon Alfa er oppkalt etter den første bokstaven i det greske alfabetet, fordi det er den første generasjonen hvor alle er født i det tjueførste århundret. 

Noen forventer at den globale virkningen av COVID-19-pandemien vil bli denne generasjonens avgjørende begivenhet. Det er derfor blitt foreslått av vi istedenfor bruker navnet Generation C eller “Coronials” for de som enten er født under, eller vokser opp under, pandemien.

Barn av Generasjon Y

De fleste i Generasjon Alpha er barn av millenniumsgenerasjonen. Det vil si Generasjon Y. De er den første generasjonen som er en del av den digitale verdenen fra fødselen av. Siden foreldrene deres var den første digitale generasjonen bærer denne generasjonen preg av dette. De er vokst opp med foreldre som hadde digitale ferdigheter og digital kompetanse tidligere generasjoner ikke hadde. Denne generasjonen har derfor en mer velutviklet digital dømmekraft og digital modenhet enn sine foreldre og besteforeldre.

Den største generasjonen i vår tids historie

Hver uke blir 2 800 000 babyer i generasjon Alpha født verden over, og innen 2025 vil Generasjon Alpha være den største generasjonen i vår tids historie, med over 2 milliarder mennesker. På midten av 2030-tallet vil denne generasjonen komme ut i yrkeslivet. Den største gruppen vil da komme fra India, Kina og Indonesia.

Den økte globaliseringen og innvandringen gjør at Generasjon Alpha vil være mer rasemessig, etisk, og kulturelt mangfoldige enn generasjon Z.

Nettverks barn

Generasjon Alpha er født inn i det nye digitale nettverkssamfunnet vi ser konjunkturene av. Et nettverkssamfunn som har oppstått som et resultat av at verden har blitt digitalisert og globalisert når deres foreldre vokste opp. Nettverksbygging og relasjonsbygging er derfor en del av morsmelken til denne generasjonen. 

Hva skiller Generasjon Alpha fra Generasjon Z?

Generasjon Alpha har mange likhetstrekk med Generasjon Z. De er begge utålmodige og kvalitetsbevisste, men mens Generasjon Z leter etter måter å nyte livet på, vil alphaene  være på jakt etter å finne en balanse i en hektisk hverdag. Mens Generasjon Z fulgte trender og råd fra kjendiser, vil den nye generasjonen søke de samme rådene hos venner (Siri Enoksen, 2021).

Til tross for at både Generasjon Z og Generasjon Alpha er vokst opp med digital teknologi, har Generasjon Alpha den fordelen at de lærte å bruke smarttelefon før de lærte å gå, og iPaden var et leketøy i barnehagen – ikke et digitalt hjelpemiddel. Dette vil være den rikeste, mest materielt begavede og teknologisk kunnskapsrike generasjonen som noensinne har eksistert.

Kjennetegn

Denne generasjonen vokser opp i et digitalt miljø, der all kunnskap bare et klikk unna. Dette vil ikke bare påvirke deres kompetanse og erfaringer, men også definere måten de samhandler med sine jevnaldrende, venner, familie og virksomheter på. De blir formet i en tid med skreddersydde løsninger til deres behov og foreldre som gir dem mer kjærlighet og tid enn tidligere generasjoner. Noe noe som vil påvirke deres fremtidige forventninger.

Siden de yngste i denne generasjonen bare er 13 år i dag er det vanskelig å si med nøyaktighet hva som vil bli denne generasjonens kjennetegn. Det vi vet med sikkerhet i dag er at denne generasjonen kommer til å være sterke, digitale, unike, tilgjengelige og enda mer kravstore enn Generasjon Z.

Verdisyn

Generasjon Alpha vil være den mest flerkulturelle generasjonen vi har hatt og de vil ikke vokse opp med det samme materialistisk livssynet som Babyboomers og Generasjon X generasjonen har. De vil ikke tro at det de eier definerer deres suksess. De vil sette pris på tillit, fornuft og ektehet fordi foreldrene deres ser ser på sosiale relasjoner som den største suksessen vi kan oppnå.

Eksperter på teknologi

Når Generasjon Alpha tar over verden om noen år kommer de til å gjøre dette med en digital kompetanse, -ferdigheter, -dømmekraft og -modenhet tidligere generasjoner ikke hadde. Drivkraften i økonomien på denne tiden være et samspill mellom AI (kunstig intelligens), roboter og mennesker.

Alphaene vil være eksperter på teknologi og de vil ikke kjenne en verden uten sosiale medier. Faktisk vil de være så avhengig av teknologi at de vil ha problemer med å gjøre hverdagslige ting uten den. De vil være globale borgere som bruker digital kommunikasjonsteknologi i alle spektre av livet sitt. 

Utdanning, jobb og karriere

Bruk av digital teknologi i hjemmet, barnehagen, klasserom og andre aspekter av livet vil forme måten denne generasjonen sosialiserer og lærer, sammenlignet med tidligere generasjoner. Måten de lærer på og tankegangen deres når det gjelder å være aktive deltakere til løsninger vil være påvirket av at Generasjon Alpha bruker videospill fra en ung alder

Generasjon Alpha vil ha en høyere utdanning enn sine foreldre og besteforeldre, og de vil aldri bli ferdig med å ta videreutdanne seg. Nettstudier vil være deres prioriterte undervisningsform og virtuelle organisasjoner med hjemmekontor vil være en ønsket arbeidssituasjon. Jobbene deres vil være teknologibaserte yrker som ennå ikke eksisterer.

De vil forbli under utdanning lenger, begynne å tjene penger flere år senere, og dermed bli boende hjemme hos foreldrene lengre enn tidligere generasjoner. Foreldrenes rolle vil derfor spenne over en lengre aldersgruppe. Mange vil bo hjemme til slutten av 20-årene.

I likhet med Generasjon Z ser de ikke for seg en lineær karrierestige. I stede vil vi bytte jobb regelmessig. Siden de lever i en global verden med globale verdikjeder vil denne generasjonen jobbe i flere land i løpet av karrieren sin og de vil være svært mobile.

Skepsisen deres til fremtiden vil motivere generasjonen til å jobbe hardt, og utvikle karriereplaner og kompetanse i ung alder. Siden konkurransen om å få den ønskede jobben bare øker fra år til år vil denne generasjonen bruke tid og ressurser på å planlegge sin karriere tidlig og bruk ressurser på å nå dette målet. De kommer derfor til å ha sin helt egen og unike stil.

Familie

Generasjon Alpha har blitt født i en tid med fallende fruktbarhetstall over store deler av verden. Mange av dem har vokst opp som enebarn. De har derfor fått overflod av oppmerksomhet og kjærlighet av sine foreldre, sett i forhold til tidligere generasjoner. Dette setter sitt preg på deres egne tanker rundt det å stifte familie. For denne generasjonen vil det være helt i orden å leve uten en partner. De søker ikke primært etter å stifte en kjernefamilie. Får de barn er det fordi de ønsker seg det.

Natur

For hver generasjon etter den digitale revolusjon ser det ut til at vi bruker stadig mer tid foran en skjerm og mindre tid i naturen. Generasjon Alpha vil være en generasjon som ikke har det samme forholdet til naturen som Babyboomers og Generasjon X hadde. Mange av dem vil tro at melk og kjøttkaker kommer fra en fabrikk istedenfor et dyr. Flere av  dyreartene som finnes i dag vil bare være online bilder når de selv får barn. 

Mat og drikke

Alpha generasjonen vil ha mer globaliserte matvaner enn tidligere generasjoner. Dette fordi de er vokst opp i en globalisert verden, med foreldre som elsker å reise, samtidig som en stor del av befolkningen er innvandrere. Global oppvarming vil i kombinasjon med stadig flere mennesker på jorden vil tidvis skape matmangel i fremtiden. For å kompensere for dette vil vi i stadig større grad begynne å spise insekter og kunstig fremstilt mat. Kjøtt som er fremstilt av planter vil ikke være ukjent for denne generasjonen. Deres matvaner vil mest sannsynlig skille seg vesentlig ut fra sine oldeforeldres matvaner. 

Helse

Stadige medisinske fremskritt og økt levestandard gjør at Generasjon Alpha sannsynligvis kommer til å leve lengre enn tidligere generasjoner.

Siden denne generasjonen bruker mer tid foran en skjerm enn tidligere generasjoner vil dette skape en rekk helseproblemer. Allergier, overvekt og helseproblemer knyttet til manglende mosjon og for mye skjermtid vil være helsemessige utfordringer denne generasjonen vil slite med.

Ettersom denne generasjonen er vant til å bla mellom skjermer og vinduer, og skanne informasjon raskt for å finne det de leter etter er de utålmodige og de kjeder seg raskt. De hopper fra app til app, skjerm til skjerm, video til video, på jakt etter noe som fanger deres interesse. Dette reduserer deres oppmerksomhet og konsentrasjonsevne.

Foreløpig forskning antyder at denne generasjonen kan slite med psykiske problemer som:

 • Redusert oppmerksomhet og konsentrasjonsevne som et resultat av at de er vant til å bruke flere skjermer samtidig og skanner informasjon raskt.
 • Mindre tid til sosialt samvær. Tiden brukes online, både i og utenfor hjemmet. Mesteparten av sosialiseringen skjer online gjennom sosiale nettverk.
 • Redusert kreativitet og fantasi som et resultat av alt presenteres ferdig fordøyd online, uten at det settes spørsmålstegn med noe.
 • Redusert evne til å oppnå lykke, og problemer som depresjon, angst og ensomhet.

Utfordringer

Global oppvarming er denne generasjonens største utfordring. De arver klima- og miljøproblemene som babyboomers og Generasjon X har skapt. Utilregnelig og ekstremt klima vil bli en del av denne generasjonens hverdag. De vil derfor bry seg om klimaproblemene verden står ovenfor i langt større grad enn de tidligere generasjonene. 

Generasjon Alpha føler et dypt ansvar for å reversere skadene til tidligere generasjoner. De føler at de må lide og ta konsekvensene av at foreldrene og besteforeldrene deres var passive i klima- og miljøspørsmålene. De føler at de må gjøre noe raskt med disse problemene og er villig til å ta konsekvensene av sine beslutninger for å oppnå en bærekraftig utvikling.

Ettersom denne generasjonen er født i en tid hvor endringstakten i samfunnet er større enn noensinne vil alpha generasjonen være langt mer endringsorienterte enn sine forgjengere. For dem er endringer en naturlig del av hverdagen. Noe som vil være deres styrke, sett i forhold til dagens generasjoner som ofte kjemper imot enhver forandring helt til de er sikre på at det ganger dem på kort sikt.

Foruten å finne gode løsninger på de åpenbare klima- og miljøutfordringene verdens står ovenfor, med de tilhørende konsekvensene i form av tornadoer, storm, tørke, vannmangel, oversvømmelser, krig, sult, og flyktningstrømmer, vil Generasjon Alpha mest sannsynlig være opptatt av å finne gode løsninger på:

 • Økte klasseforskjeller og fattigdom
 • Bærekraftig utvikling
 • Mangel på arbeid som et resultat av robotenes inntok på arbeidsmarkedet

Alpha generasjonen vil forhåpentligvis klare å finne gode løsninger på klima- og miljøutfordringene, økte klasseskillene og de andre utfordringene denne generasjonen står ovenfor.

Hvordan nå Generasjon Alpha?

Generasjon Alpha er ikke passive forbrukere. De responderer tilbake på ulike måter før de kjøper noe gjennom digitale kanaler. De kjennetegnes av å være superinformerte, den mest kunnskapsrike og den mest tilkoblede generasjonen noensinne. De ser lite på tradisjonell TV, men er alltid tilgjengelig i ulike digitale plattformer. F.eks. i ulike sosiale nettverk og strømmetjenester.

De liker dårlig tradisjonelle salgskampanjer og tilbud. Skal du nå dem må du bygge opp en merkevare som appellerer til dem. Deres kundeopplevelse må være helt sømløs, integrert og personlig tilpasset for å kunne leve opp til de forventningene de kommer til å ha.

Kilder:

 • Wikipedia. Besøkt 26.11.22 – https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Alpha
 • Enoksen, Siri (2021). Besøkt 26.11.22 – https://blogg.markedspartner.no/tidenes-viktigste-forbrukere-generasjon-alpha
 • Generation Alpha. Besøkt 25.11.22 – https://generationalpha.com/
Du leser nå artikkelserien: Menneskelig modning og atferd

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Generasjon Z (“Snøfnuggenerasjonen”)
    Andre artikler i serien er: 
 • Menneskelig modning
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Tenking ( tankeprosessen )
 • Holdning
 • Vaner
 • Personlighet
 • Religion (betydning for kultur og atferd)
 • Eriksons 8-trinnsmodell for menneskelig utvikling
 • Prososial atferd
 • Kulturelle generasjoner (Generasjon X, Y, Z og Alfa)
 • Babyboomere
 • Generasjon X
 • Generasjon Y (“Millennials”)
 • Generasjon Z (“Snøfnuggenerasjonen”)
 • Generasjon Alfa
 • Yngre har andre forventninger til sin arbeidsplass og leder enn eldre
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.