Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 16 av 21 artikler om Organisasjonskultur

    Denne artikkelen er del 10 av 20 artikler om Sosialiseringsprosessen

    Denne artikkelen er del 14 av 24 artikler om Symbolsk ledelse

    Denne artikkelen er del 20 av 32 artikler om Verdibasert ledelse

Artefakter og symboler er to sentrale begrep enten vi ønsker å endre en kultur, skape en lærende organisasjon, innføre verdibasert ledelse eller symbolsk ledelse i en organisasjon.


Hva er en artefakt?

Artefakter er:

“kulturelle uttrykk som kan observeres”

Artefakter er med andre ord alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur som er et uttrykk for et kulturuttrykk. Ett begrep jeg kommer nærmere inn på i neste artikkel.

Eksempler på artefakter vi alle burde kjenne til er:

 • Barndop
 • Konfirmasjon
 • Bursdag
 • Bryllup
 • 17 mai

At disse artefaktene påvirker vår atferd på ulike måter er noe vi alle vet.

Artefakter = Kulturelle symboler

Artefaktene er kort sagt kulturtelle symboler som formidler informasjon om hva som kjennetegner de underliggende kulturelementene. Artefaktene formidler derfor alltid langt mer informasjon enn det vi ser ved første øyekast og må derfor tolkes grundig for å gi forståelse og innsikt.

1 av 3 kulturelle nivåer (Scheines modell)

Artefaktene er det øverste av tre kulturelle nivåer som til sammen danner kulturen. De to andre kulturelle nivåene er virksomhetens verdigrunnlag og deres grunnleggende antagelser. Sammenhengen mellom disse tre kulturelementene kan forklares slik:

 1. De grunnleggende antagelsene er antagelser vi alle tar for gitt og som vi derfor ikke tenker bevist på. De oppfattes ubevisst som sannheter og danner derfor grunnlaget for hva vi oppfatter, tenker og føler i ulike sammenheng. Disse grunnleggende antagelsene utgjør selve grunnmuren i kulturen.
 2. Verdier. De grunnleggende antagelsen støttes av ett sett formelle og uformelle verdier innenfor kulturen. Verdier som ubevisst styrer den enkeltes vurderinger og dermed også deres atferd.
 3. Artefakter. Disse verdiene støttes så av ett sett artefakter på et overflatenivå, og er en fellesbetegnelse for alle de synlige elementene i kulturen. F.eks. de fysiske omgivelsene, uniformer, språket, seremonier, ritualer og kunst.

Disse tre kulturelle nivåene kan fremstilles slik i Scheines modell over hva som inngår i en kultur:

kultur-elementer
Scheins modell for hva som inngår i en organisasjonskultur

1 av 4 kulturelle nivåer (Hatch modell)

Scheines modell ser på disse tre forholdene som et hierarkisk forhold, noe som Hatch mener er feil. Han mener at alle forholdene er likestilt hverandre i et dynamisk forhold som binder de ulike kulturelle elementene sammen gjennom symbolene i kulturen. 

Hatch modell kan fremstilles slik:

kultur-modell

Tre typer atifakter

Det finnes tre typer artefakter: 

 1. Det kan være det mennesker sier
 2. Det kan være menneskers adferd
 3. Fysiske gjenstander

Instrumentelt og symbolsk innhold

Det finnes som du forstår mange ulike typer artieakter. Noen har et instrumentelt innhold, mens andre har et mer symbolsk innhold. 

Instrumentelle artefakter er konkrete artefakter som er godt forstått, mens symbolske artefakter er abstrakte artefakter som er dårlig forstått. Forskjellen mellom artefakter med et instrumentelt og symbolsk innhold er vist i modellen under.

afekter

Symbolsk ledelse

For å kunne endre en kultur, enten vi snakker om organisasjonskulturen som helhet eller læringskulturen som inngår som en av sub-kulturene i organisasjonskulturen må det utvikles nye artefakter i form av symboler for å visualisere de ønskede endringene. Noe som igjen krever bruk av symbolsk ledelse som ett av styringsverktøyene i virksomhetens styring- og kontrollsystem.

Videre lesning

For å gi deg innsikt i de vanligste artefaktene som bør innføres i forbindelse med kulturendringer anbefaler jeg at du leser følgende artikler i artikkelserien symbolsk ledelse :

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Organisasjonskultur

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sosiale og moralske normerKulturuttrykk >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kultur
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?
 • Familien (Primærgruppen)
 • Kulturelle generasjoner (Generasjon X, Y og Z)
 • Venner og bandwagon – effekt
 • Referansegruppe
 • Sosiale klasser
 • Subkultur
 • Hvordan studere og påvirke organisasjonskulturen?
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Virkelighetsoppfatningen og grunnleggende antagelser
 • Verdi og verdier
 • Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Sosiale og moralske normer
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Vinnerkultur
 • 4 forutsetninger for en prestasjonskultur
 • 9 grep for å bygge en prestasjonskultur
 • Effektiv gruppekultur
 • Du leser nå artikkelserien: Sosialiseringsprosessen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sosiale roller (Uformelle- og formelle roller)Kulturuttrykk >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Økologisk utviklingsmodell (micro-, messo-, exo- og makrosystemet)
 • Sosialiseringsprosessen
 • Samfunnsosialisering (sekundærsosialisering)
 • Kultur
 • Subkultur
 • Sosiale klasser
 • Verdi og verdier
 • Sosiale og moralske normer
 • Sosiale roller (Uformelle- og formelle roller)
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Språk
 • Språk klassifisering
 • Primærsosialisering
 • Familien (Primærgruppen)
 • Venner og bandwagon – effekt
 • Referansegruppe
 • Tostegs hypotesen – “jungeltelegrafen” (Word Of Mouth)
 • Opinionsleder
 • Menneskelig modning
 • Du leser nå artikkelserien: Symbolsk ledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sosiale og moralske normerKulturuttrykk >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Symbolsk ledelse
 • Den symbolske rammen
 • Organisasjonen som teater
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Verdi og verdier
 • Verdityper – Hvilke verdityper finnes?
 • Verdipyramiden: – Hvem skapes verdiene for?
 • Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Verdistandard
 • Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale og moralske normer
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Språk
 • Symboler i markedsføring og ledelse
 • Identitetskapene symboler
 • Uniform og kleskode
 • Historiefortelling
 • Eventyr
 • Myte
 • Språklige virkemidler
 • Ritualer og seremonier
 • Du leser nå artikkelserien: Verdibasert ledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Samvittighet ( etisk vilje )Kulturuttrykk >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Verdibasert ledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Verdibasert ledelse i et organisasjons og profesjonsperspektiv
 • Verdibasert ledelse i et refleksjonsperspektiv
 • Verdibasert ledelse i et kulturperspektiv
 • Organisasjonskultur ( bedriftskultur )
 • Elementene i en organisasjonskultur
 • Verdi og verdier
 • Verdityper – Hvilke verdityper finnes?
 • Verdipyramiden: – Hvem skapes verdiene for?
 • Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?
 • Etisk verdianalyse, verdibudsjett og verdiregnskap
 • Verdistandard
 • Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?
 • Tillit – den viktigste enkeltverdien
 • Sosiale og moralske normer
 • Moral og etikk
 • Hvordan lærer vi hva som er ”rett og galt”?
 • Samvittighet ( etisk vilje )
 • Artefakter og symboler
 • Kulturuttrykk
 • Språk
 • Identitetskapene symboler
 • Kulturbærere
 • Referansegruppe
 • Sosialiseringsprosessen – et kraftig styrings- og læringsverktøy
 • Arbeidsmodell for verdibasert ledelse
 • Hvordan endre verdiene i organisasjonen?
 • Lederens rolle i verdibasert ledelse
 • Sosiale roller (Uformelle- og formelle roller)
 • Medledelse
 • Selvledelse (empowerment) og positivt lederskap