Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 33 av 38 artikler om Markedsplan

Bedrifter utfører stadig flere av sine markedsaktiviteter gjennom digitale kanaler. Å utvikle integrasjon mellom de digitale kanalene, og de klassiske kanalene er både effektivt og ønskelig. Aktivitetene i de digitale mediene er mest effektive når de er en del av en integrert markedskommunikasjon (Chaffey 2009).

En integrert markedskommunikasjon har ifølge Pickton og Broderick (2001) fire kjennetegn:

 1. sammenhengende
 2. konsistent
 3. vedvarende

For det første må det være en logisk sammenheng mellom forskjellig kommunikasjon. For det andre må kommunikasjonen være konsistent, altså ikke motstridende. For det tredje må kommunikasjonen være vedvarende over tid. Til sist må kommunikasjon være utfyllende, altså at de forksjellige delene av markedskommunikasjonen utfyller hverandre, som kan skape synergieffekter.

Synergieffekter

Med synergieffekter menes at dersom to eller flere deler av markedskommunikasjonen utfyller hverandre, vil det være mer effektivt en summen av kommunikasjonen hver for seg. For å få til dette er det nødvendig og strukturere bedriften på en måte som gjør dette mulig. En måte å gjøre dette på er å endre til en mer sentralisert tilnærming, der teamarbeid er en naturlig måte å jobbe på (Econsultancy 2005). Dette vil være hensiktsmessig fordi det da er enklere for de som jobber med markedsføring i forskjellige kanaler å koordinere aktivitetene sine.

I integrasjonen mellom de digitale kanalene er det som nevnt ønskelig å skape synergieffekter. 

Schultz (2006) forklarer at synergieffekter mellom digitale kanaler vil si at det skjer en forsterkning av en kanal gjennom kombinasjon med andre kanaler. Han sier også at en markedsfører ikke kan planlegge en synergieffekt, men at effekten kun oppstår hos mottakeren av budskapet. Altså at det kun er mottakeren som kan sette sammen budskapene fra de forskjellige kanalene til ett samlet inntrykk, og markedsføreren kan ikke planlegge hva dette skal bli på forhånd (Schultz 2006).

For å oppnå en synergieffekt må kanalene støtte hverandre. Hvis man for eksempel kjører en TV-reklame og vekker en interesse, vil det kunne utløse et søk, og derfor må man også være aktiv i søkemotorer. Hvis ikke så kan målgruppens søk resultere i salg til konkurrenter.

Fordi forkjellige kanaler tjener forskjellige behov, bør man tilpasse budskapet for hver kanal. Et annet eksempel på og støtte kanalene kan være å bruke sosiale medier til å samle kontaktinformasjon til bruk i e-postmarkedsføring. Da spiller man folk mellom kanalene og oppnår en større eksponering, og samler aksept fra kunden.

Fordi man vil følge målgruppen gjennom mediedøgnet, er det nå ønskelig å kjøpe hele nettverk istedenfor enkeltmedier. Da vil man treffe nettverket, eller målgruppen, uavhengig av hvilke medier de bruker istedenfor å satse alt på ett medie. Dette er i tillegg fordelsmessig da risikoen spres over flere kanaler. Ulempen er derimot at det kan bli vanskelig å ha kontroll på frekvensen.

Integrasjon

For å oppnå ønsket resultat må det virkemiddelplanleggingen starte med to virkemiddelstrategier som til sammen skal utgjøre kommunikasjonvirkemidlene i virksomhetens markedsførings miks og markedsstrategi. En kommunikasjonsvirkemiddelstrategi og -miks for de tradisjonelle kommunikasjonsvirkemidlene og en for de digitale kommunikasjonsvirkemidlene.

Disse to kommunikasjonsvirkemiddelstrategiene og -miksene må så til slutt slås sammen og samordnes til en helhetlig kommunikasjonsvirkemiddelstrategi og -miks for hele virksomheten. En virkemiddelstrategi og -miks som skal skape størst mulig synergieffekter for å øke kundeverdiene og effekten av kommunikasjonsvirkemidlene i størst mulig grad.

Du leser nå artikkelserien: Markedsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << KommunikasjonmiksMarkedsprogram (handlingsplan) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Kundeverdianalyse
 • Kundeverdi
 • Markedsplan modell
 • Målgruppe
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Markedsstrategi
 • Markedsstrategien – en forlengelse av forretningsstrategien
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Omdømmestrategi
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategi
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsessystem
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Salgskanal
 • Multikanalproblemet og multikanalkunder
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Kommunikasjonmiks
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.