Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 21 av 25 artikler om Sosiale medier

    Denne artikkelen er del 22 av 35 artikler om Viral markedsføring

Viral markedsføring går ut på å lage et kommersielt budskap som plantes i sosiale medier for å skape så sterke reaksjoner hos mottakerne at de velger å dele det med sitt sosiale nettverk. Gjør tilstrekkelig mange dette oppstår det en “delingsprosess” som sprer budskapet som “ild i tørt gress” (en viral spredningsprosess). Det er målet vårt når vi jobber med viral markedsføring i sosiale medier.

Det første spørsmålet du må stille deg selv er derfor:

“Hvordan få folk til å dele budskapet?”

Blir budskapet ikke delt, blir det heller ikke spredd og det oppstår dermed ingen viral-effekt. Vi må derfor starte med å stille oss selv spørsmålet om hva som får folk til å dele et kommersielt budskap med andre når vi skal lage en viral-kampanje.

Alle delinger er behovsdrevet

Det finnes mange årsaken til at vi deler noe med vårt sosiale nettverk, men den mest grunnleggende årsaken til dette er at vi føler at dette dekker behov vi har. Med behov menes:

“en følt mangel som er nødvendig for vårt velvære. F.eks. mat, drikke, beskyttelse og sex”

Av den grunn MÅ planleggingen av enhver viral kampanjen starte med at vi skaffer oss oversikt over hvilke behov hos målgruppen budskapet vårt skal appellere til og dekke.

Tar vi utgangspunkt i Maslows behovshiearki, også kallt behovspyramiden, som er den mest benyttede behovmodellen, har vi alle fem grunnleggende behov som kan rangeres i en pyramide etter hvor viktig behovet er for oss. Denne pyramiden er vist under.

maslows-behovspyramide

Mange bruker sosiale medier fordi de dekker deres behov for nyheter, sladder, underholdning, informasjon, personlig identitet og til å opprettholde personlige relasjoner og til sosialt samspill. Alle disse behovene er det Maslow kaller “sosiale behov”. Foruten sosiale behov bruker vi også de sosiale mediene også til å dekke alle de andre typene behov også. Noe vi kommer tilbake til i de påfølgende artiklene.

Jo mer grunnleggende behov vi appellerer til, jo enklere er det også å få målgruppen til å dele budskapet med andre. De mest grunnleggende behovene er fysiologiske behov, mens behovet for selvrealisering er det høyeste (minst viktige) behovet.

Når dette er sagt må det samtidig legges til at det ikke er tilstrekkelig å bare presentere et pizzatilbud på Facebook 10 minutter før lunchpausen (når du vet de er sultne) og tro at deres behov for mat nå vil være tilstrekkelig til å få dem til å dele dette tilbudet med sitt sosiale nettverk. Så enkelt er det ikke. Riktignok må budskapet dekke et behov vi har, men behovet forklarer ikke hva som faktisk gjør at vi velger å klikke på “del” knappen eller kommentere noe. For å forklare dette må vi trekke frem et annet nøkkelbegrep, nemlig motivasjon.

Motivet utløser selve delingen

Motivet er det som får oss motivert til å dele et budskap med vårt sosiale nettverk. Med motivasjon menes:

DE FAKTORENE SOM GIR ATFERD ENERGI OG RETNING

Energi stammer fra behovet, mens retningen defineres av målobjektet (budskapet vi deler). Behov og mål kan derfor ikke ses adskilt. De er derfor begge inkludert i begrepet motiv (Sætrang & Blindheim – 91).

Behov +  Målobjekt =  MOTIV

Å “MOTIVERE” betyr å “gi en god grunn”. Folk deler noe når de har en god grunn til å gjøre det.

Med motivasjon menes vanligvis en av følgende tre definisjoner:

 1. De faktorer som styrer menneskets oppførsel.
 2. De prosesser som påvirker valg, innretning og målsetning hos individet.
 3. De faktorer og prosesser som styrer begynnelsen til en bestemt atferd, dens opprinnelse og undertrykkelse.

Motivasjonsbegrepet er komplisert og uklartm men kan allikvel anskueliggjøres gjennom følgende enkle modell.

Lærdommen av dette er at det ikke er tilstrekkelig å utvikle et budskap som dekker viktige behov hos målgruppen. For å motivere folk til å dele det må budskapet også vinkles på en måte som motiverer oss til å gjøre det. Det vil si motiverer oss til å dele det med vårt sosiale nettverk.

Ettersom grensegangen mellom behov og motiv er diffus i mange situasjoner og uten praktisk betydning for hva som gjør at vi velger å dele noe slår vi dem her sammen og ser på dem under ett.

I de følgende artiklene vil vi ta for oss hvert enkelt av disse behovene og se på hvordan vi bruker sosiale medier å dekke disse behovene. Selve forutsetningen for å skape virale effekter som er selve formålet med den virale markedsføringen.

Du leser nå artikkelserien: Sosiale medier

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Dilemmaer i sosiale medierSosiale medier har 5 formål for en virksomhet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Sosiale medier
 • Bør virksomheten ha en sosial profil?
 • Drivkraften bak sosiale medier
 • Electronic Word of Mouth (eWOM)
 • Blogg
 • Microblogg
 • Forum
 • Podcast
 • Sosiale nettverk
 • Innholdsmarkedsføring
 • Det juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring
 • Hva kan jeg skrive om andre?
 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?
 • Etisk standard for innlegg i sosiale medier
 • Nettverksverdi
 • Sosial markedsføring
 • Sosial Media Managment teamet (SMM-teamet)
 • Reglement for bruken av sosiale medier
 • Viral markedsføring
 • Dilemmaer i sosiale medier
 • Hvorfor deler vi budskap med andre?
 • Sosiale medier har 5 formål for en virksomhet
 • Gode strategiråd for bruk av sosiale medier
 • Publiseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring)
 • Screening av kandidater (jobbsøkere)
 • Du leser nå artikkelserien: Viral markedsføring

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Etisk standard for innlegg i sosiale medierDelinger kan dekke fysiologiske- og trygghetsbehov >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Viral markedsføring
 • To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)
 • Opinionsleder
 • Influencers og influencer marketing
 • Den virale spredningsprosessen
 • Positive og negative sider ved viral markedsføring
 • Hvordan bruke viral markedsføring som en del av markedsstrategien?
 • Sosial- og viral markedsplanlegging
 • Viral markedsplanlegging – Fase 1: Situasjonsanalyse
 • Viral markedsplanlegging – Fase 2: Målgruppe
 • The Social Technographics Profile
 • Viral markedsplanlegging – Fase 3: Valg av mål
 • Viral markedsplanlegging – Fase 4: Strategi og publiseringsplan
 • Publiseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring)
 • Viral markedsplanlegging – Fase 5: Budskap og verktøy
 • Viral markedsplanlegging – Fase 6: Implementering
 • Viral markedsplanlegging – Fase 7: Styring og kontroll
 • Det juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring
 • Hva kan jeg skrive om andre?
 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?
 • Etisk standard for innlegg i sosiale medier
 • Hvorfor deler vi budskap med andre?
 • Delinger kan dekke fysiologiske- og trygghetsbehov
 • Delinger kan dekke sosiale behov
 • Delinger dekker behovet for nyheter og sladder
 • Nyheten må appellere til følelsene for å skape en viral effekt
 • Delinger dekker vårt behov for lett underholdning
 • Delinger kan dekke statusbehov og behov for selvrealisering
 • De sosiale mediene skaper vår identitet
 • FIRO (Fundamantal Interpersonal Relation Orientation) teori
 • Kommunikasjonsprosessen avgjør delingfrekvensen
 • Ønskede kommunikasjoneffekter i sosial markedsføring
 • Avsenderens betydning for delingsfrekvensen
 • Gjør det enkelt å dele
 • Belønn og oppfordr til deling
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.