Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 23 av 55 artikler om Digital markedsføring >> E-handel

Extensible Markup Language (XML) er en spesifikasjon for lagring og utveksling av data over Internett. Spesifikasjonen ble utarbeidet på oppdrag fra World Wide Web Consortium (W3C) i 1996 og er idag den gjeldende standarden for e-handel på Internett.

W3C definerer XML som en underliggende del av Standard Generalized Markup Language (SGML). SGML er et standard markeringsspråk (markup language) for dokumenter. XML ligner Hypertext Markup Language (HTML), men det er klare forskjeller mellom språkene.

XML bruker tagger og attributter til å definere innhold (data) i dokumenter. I HTML bruker vi tagger til å definere formateringer. Om vi bruker HTML må vi forholde oss til et fast sett med tagger, mens vi med XML selv kan definere ønskede antall tagger med tilhørende innhold.

Taggene i XML gir semantisk informasjon for elementene de er tilknyttet. Dette gir oss informasjon om hva elementet inneholder, og en applikasjon har dermed mulighet for å forstå data i XML-dokumenter.

Strukturen i XML-dokumenter kan være komplekse. Vi kan oppfatte XMLdokumenter som kompleks fordi vi bruker tagger til å definere elementer som igjen kan ha andre tagger og elementer. Dette gir mulighet for å definere datastrukturer som i et programmeringsspråk.

Vi definerer struktur (dokumenttype) i XML-dokumenter ved hjelp av Document Type Definition (DTD). I DTD-en definerer vi hvilke tagger vi kan bruke og hvilken grammatikk dokumentet skal følge. Vi kan definere egne markeringsspråk for ulike fagområder (for eksempel Mathematical Markup Language, MathML og Chemical Markup Language). Språkene forenkler utvekslingen av data og påvirker utviklingen av mer standardiserte dokumenter.

XML skiller klart mellom innhold/struktur og layout/presentasjon. XML lagrer innholdet for seg, og er strukturert og semantisk merket (vha tagger). Layout/presentasjon blir definert separat. Vi kan for eksempel bruke eXstensible Style Language (XSL) til å spesifisere hvordan XML-dokumenter skal bli presentert.

XSL er et stilspråk, som har samme syntaks som XML, og er basert på en separat standard med navn The Dataset Sublanguage (DSSL). Norsk Regnesentral fremhever at XML og XSL alene ikke er nok for produksjon av dokumenter på Internett. W3C arbeider også med relaterte standarder for metadata, dokumenttyper, formatering, lenker og lignende.

Figuren under viser hvordan vi kan koble XML og XSL for å produsere en presentasjon i HTML.

xml-xsl

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-handel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << EDI og EDIFACT – den første e-handelstandardenIntegrasjon av EDI og XML >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-handel (elektronisk handel)
 • B2B, B2P og B2C løsninger for e-handel
 • Netthandel fakta
 • Hva er en nettbutikk?
 • Hvorfor e-handel?
 • Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og distribusjonskanaler?
 • Netthandelen gir et nytt kostnadsbilde for både kunden og virksomheten
 • Netthandel – en ny konkurransearena
 • Netthandel krever spesialisering for å hevde seg i konkurransen
 • E-handel: – Bør de fysiske utsalgsstedene legges ned?
 • Nettbutikk som en forlengelse av den fysiske butikken
 • Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?
 • E-handel : Strategiske spørsmål som må vurderes
 • Hvordan kan en nettbutikk øke kundetilfredsheten og kundelojaliteten?
 • Nettbutikken må bygge på en situasjonsanalyse
 • Hvilken risiko er virksomheten villig til å ta?
 • Netthandelen skaper nye muligheter, men krever også andre strategier
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Hva kreves for å etablere en egen nettbutikk?
 • Domene
 • Nettbutikkens arkitektur og infrastruktur
 • EDI og EDIFACT – den første e-handelstandarden
 • XML – nettbutikkstandarden på Internett
 • Integrasjon av EDI og XML
 • Nettbutikkens programvarebehov
 • Hva koster en nettbutikk?
 • Netthandel strategi/plan
 • Planleggingsmodell for nettbutikken
 • Målgruppe
 • Nettbutikkens målsetning
 • Netthandel strategi
 • Teknologisk strategi
 • Integrasjon og datautveksling med andre informasjonssystemer
 • Kommersiell strategi
 • Innholdstrategi for nettbutikken
 • 12 lovmessige krav til nettbutikkens innhold
 • Betalingsløsning
 • Betalingsalternativer ved e-handel
 • Nettbutikk med kortbetaling: – Hva kreves og hva koster det?
 • Hvordan skjer betalingen i nettbutikken?
 • Registrering av ordren
 • Logistikk, produksjon, plukking og pakking
 • Distribusjon (Levering og frakt)
 • Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko
 • Nettbutikkens sikkerhet
 • Kvalietssikring og oppfølging av nettbutikken
 • Drift og vedlikehold
 • Implementerinsstrategi for nettbutikken
 • Valg av e-handelsløsning (nettbutikk)
 • Styring og kontroll av nettbutikken
 • Slik får du kunden til å elske din nettbutikk
 • Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice
 • Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser
 • Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess?
 • Mobil e-handel
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.