Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 24 av 55 artikler om Digital markedsføring >> E-handel

Det blir påpekt at EDI og Internett ikke skaper konflikter for hverandre, men er teknologi som utfyller hverandre.

Internett og XML har redusert barrierene for e-handel med hensyn på både kostnader og kompleksitet. Vi må ikke se fremgangen for XML som slutten på EDI. XML erstatter ikke EDI, men gir oss mulighet til å bruke systemer for e-handel i nye segmenter. Nye segmenter kan være små og mellomstore bedrifter.

XML komplimenterer EDI, og på den måten kan vi revitalisere visjonen for EDI. Ricker, Munro and Hopeman fremhever at EDI og XML er forskjellig. Utviklerne av EDI fokuserte mye på størrelsen til meldingene. Dette fordi båndbredde i EDI-nettverk kostet mye, og gjør det fortsatt i dag. Metadata i meldingene er tatt vekk for å redusere størrelsen. Dette gjør EDI-meldinger vanskelig å lese og feilrette. XML er rik på metadata, og det gjør at meldingene er lettere å lese og feilrette. Det er lettere å lære og forstå XML i forhold til EDI. Det blir dermed lettere å beholde og utvikle kunnskapen som igjen gjør at vi lettere kan utvikle og vedlikeholde XML-applikasjoner.

Virksomheter kan via EDI og XML kommunisere med små og mellomstore bedrifter. Store bedrifter, som i dag bruker EDI, kan utvide måten de kommuniserer på, ved å integrere en oversetter mellom XML-EDI i infrastrukturen. Denne integrasjonen gjør det mulig å samhandle med bedrifter som bruker XML-løsninger. Dette gir store fordeler for virksomheter som allerede har investert mye i EDI.

Modellen under viser hvordan en virksomhet kan kombinere EDI og XML i et enhetlig system.

edi-xml
Eksempel på handelssystem med EDI og XML

Figur over viser at store, mellomstore og små bedrifter kan kommunisere meldinger via rene EDI-meldinger eller integrerte EDI-XML-meldinger. Om vi ønsker å kommunisere integrerte EDI-XML-meldinger må vi bruke en XEDI oversetter. Konverteringen skjer i en prosess med flere sammenhengende aktiviteter.

Ved konvertering fra EDI til XML bruker vi en oversetter som støtter seg til et bibliotek (X12). Når EDI-meldingen er representert i XML kan vi legge til utseende for meldingen ved hjelp av XSL. Når dette er gjort kan meldingen presenteres på web (HTML) eller vi kan overføre XML-dokumentet direkte til en annen applikasjon.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-handel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << XML – nettbutikkstandarden på InternettNettbutikkens programvarebehov >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-handel (elektronisk handel)
 • B2B, B2P og B2C løsninger for e-handel
 • Netthandel fakta
 • Hva er en nettbutikk?
 • Hvorfor e-handel?
 • Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og distribusjonskanaler?
 • Netthandelen gir et nytt kostnadsbilde for både kunden og virksomheten
 • Netthandel – en ny konkurransearena
 • Netthandel krever spesialisering for å hevde seg i konkurransen
 • E-handel: – Bør de fysiske utsalgsstedene legges ned?
 • Nettbutikk som en forlengelse av den fysiske butikken
 • Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?
 • E-handel : Strategiske spørsmål som må vurderes
 • Hvordan kan en nettbutikk øke kundetilfredsheten og kundelojaliteten?
 • Nettbutikken må bygge på en situasjonsanalyse
 • Hvilken risiko er virksomheten villig til å ta?
 • Netthandelen skaper nye muligheter, men krever også andre strategier
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Hva kreves for å etablere en egen nettbutikk?
 • Domene
 • Nettbutikkens arkitektur og infrastruktur
 • EDI og EDIFACT – den første e-handelstandarden
 • XML – nettbutikkstandarden på Internett
 • Integrasjon av EDI og XML
 • Nettbutikkens programvarebehov
 • Hva koster en nettbutikk?
 • Netthandel strategi/plan
 • Planleggingsmodell for nettbutikken
 • Målgruppe
 • Nettbutikkens målsetning
 • Netthandel strategi
 • Teknologisk strategi
 • Integrasjon og datautveksling med andre informasjonssystemer
 • Kommersiell strategi
 • Innholdstrategi for nettbutikken
 • 12 lovmessige krav til nettbutikkens innhold
 • Betalingsløsning
 • Betalingsalternativer ved e-handel
 • Nettbutikk med kortbetaling: – Hva kreves og hva koster det?
 • Hvordan skjer betalingen i nettbutikken?
 • Registrering av ordren
 • Logistikk, produksjon, plukking og pakking
 • Distribusjon (Levering og frakt)
 • Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko
 • Nettbutikkens sikkerhet
 • Kvalietssikring og oppfølging av nettbutikken
 • Drift og vedlikehold
 • Implementerinsstrategi for nettbutikken
 • Valg av e-handelsløsning (nettbutikk)
 • Styring og kontroll av nettbutikken
 • Slik får du kunden til å elske din nettbutikk
 • Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice
 • Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser
 • Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess?
 • Mobil e-handel
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.